Cas-co Studio Open Call

Oproep
Cas-co vzw

English version

Kunstenaar en op zoek naar een atelier en netwerk in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment een plaats beschikbaar!

Cas-co biedt ruimte aan kunstenaars met een variëteit aan praktijken, achtergronden, behoeftes en noden. Dit doet Cas-co door betaalbare ateliers te faciliteren, actief project- en presentatiekansen te creëren en uitwisseling op allerhande manieren te stimuleren.

Vanaf februari 2021 staat studio 3 in Cas-co Vaartstraat leeg en zoeken we naar een kunstenaar die de ruimte een nieuwe invulling wil geven. Geïnteresseerd? Stuur uw dossier in tot en met zondag 31 januari 2021.

PROFIEL

Cas-co is op zoek naar een kunstenaar (of collectief) die:

 • professioneel actief is (geen studenten)
 • een achtergrond heeft in de beeldende kunsten / podiumkunsten / creatieve industrie en / of er een hybride praktijk op nahoudt
 • op zoek is naar uitwisseling en aansluiting kan vinden bij het bredere verhaal van Cas-co
 • zijn/haar/hun expertise en netwerk wil en kan inzetten om andere kunstenaars te ondersteunen
 • iemand die actief gebruik maakt van zijn/haar/hun werkruimte en present is in de organisatie

AANBOD

Cas-co biedt:

 • een lichtrijke studio van 25 m² op de bovenste verdieping van Cas-co (Vaartstraat 94) aan een totale kost van 140 euro (huur- en nutskosten) per maand
 • een dynamische en ambitieuze werkplaats waar kunstenaars, cultuurwerkers, curatoren en andere bezoekers elkaar dagelijks ontmoeten
 • verschillende vormen van praktijkondersteuning en actief ontwikkelingsbeleid (organiseren van studio visits & masterclasses, identificeren van kansen voor presentatie, begeleiding bij het vinden van netwerk en financiering, …)
 • gemeenschappelijke faciliteiten: fotolabo, zeefdrukatelier, gedeelde werkruimtes, …

APPLICATIE

Verstuur uw dossier tegen 31 januari 2021 per e-mail naar mirthe@cas-co.be of per post naar:

Cas-co vzw
t.a.v. Mirthe Demaerel
Vaartstraat 94
3000 Leuven

Een volledig dossier bevat volgende elementen: 

 • een CV;
 • een beeldend portfolio;
 • een gemotiveerde aanvraag van maximaal 2 A4’s;
 • video’s kunnen bijgevoegd worden d.m.v. weblinks (digitaal dossier), usb of dvd (post).

SELECTIE

De selectieprocedure loopt als volgt:

 • een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de hedendaagse kunstensector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en geeft een gemotiveerd en bindend advies. 
 • de uitkomst van de selectieprocedure wordt begin februari bekendgemaakt.
 • tegen negatief advies is geen beroep mogelijk. Er wordt geen inhoudelijke feedback gegeven.
 • onvolledige dossiers worden niet voorgelegd aan de commissie.

TOEWIJZING

Op basis van het advies van de jury wordt het atelier aan de geselecteerde kunstenaar aangeboden:

 • de geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt en een huurcontract wordt ondertekend.
 • de geselecteerde kunstenaars kunnen na positief advies het atelier onmiddellijk of voor de aangegeven periode in gebruik nemen.
 • wij houden enkel rekening met de aanvragen die als reactie op deze call worden ingezonden. Hebt u in het verleden al eens een dossier ingediend? Stuur uw (geactualiseerd) dossier dan opnieuw in om te bevestigen dat u nog steeds geïnteresseerd bent.
 • indien u niet geselecteerd wordt, bewaren wij uw dossier in ons archief. Zodra een atelier vrijkomt dat bij uw noden aansluit, of wanneer er een open call is, zullen wij u hierover informeren. Cas-co behoudt zich echter het recht voor om de meest gepaste ruimte en periode aan de geselecteerde kunstenaar toe te wijzen.

Voor vragen, bezoek en informatie: contacteer mirthe@cas-co.be