Call voor papers: 9e editie International Iron Casting Conference

ICCCIA (International Iron Casting Conference)

(c) ICCCIA 2022

Dit najaar organiseert de HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft) Berlin onder supervisie van Prof. Dr. Steffen Kolb de ICCCIA 2022 met als focus het concept van nationale identiteit gerelateerd tot (nationale) grondstoffen. De conferentie lanceert een open oproep tot voorstellen met een artistieke en/of artistiek-wetenschappelijke benadering van dit thema met als kernvragen:

  • Kunnen (al dan niet ruwe) grondstoffen of materialen identiteitsvormend zijn voor samenlevingen en regio’s? Dit in de betekenis van een verklaring voor het gedrag en de motivatie van mensen in termen van oorzaak en gevolg.
  • En zo ja, op welke manier passen die grondstoffen / materialen en nationale, regionale of lokale identiteiten in elkaar?
  • Welke effecten hebben deze grondstoffen / materialen op samenlevingen, regio’s en gemeenschappen?

 

Wat?

De 9e editie van de ICCCIA (International Iron Casting Conference) is opzoek naar papers rondom het thema Raw materials and identities. De presentatie van de papers zal zijn op 19/20 september 2022.

Voor wie?

Onderzoekers en wetenschappers uit alle disciplines die zich bezighouden met identiteit in relatie tot ruimtelijke effecten op een samenleving. Papers in alle soorten en vormen worden gezocht: Van mondelinge presentaties tot korte papers tot posterpresentaties, onderzoeksbenaderingen, theoretische overwegingen maar ook empirische implementaties en resultaten.

Inzendingen:

  • Uitgebreide samenvatting met een maximum van 5000 woorden (incl. spaties, excl. bibliografie of literatuurlijst)
  • Formaat PDF
  • Vorm: alle soorten en vormen
  • Voor 15 maart 2022 naar steffen.kolb@htw-berlin.de

Meer informatie over ICCCIA

Meer informatie over de call