Beurs voor de heropstart van de podiumkunsten

Oproep
Sabam for Culture

Door de coronacrisis moesten heel wat kunst- en cultuurhuizen noodgedwongen hun programmatie en engagementen verschuiven. Dat heeft ook gevolgen op lange termijn. Zo dreigen nieuwe producties moeilijker ondersteuning te vinden.
Sabam for Culture biedt makers de mogelijkheid om nieuw theaterwerk te ontwikkelen. Ze stellen in totaal 37.000 euro aan extra middelen ter beschikking. Op die manier willen ze de heropstart van de podiumkunsten ondersteunen.

Sabam for Culture heeft het over alle genres: theater, dans, muziektheater, comedy, circus, transdisciplinair, ea. Een onafhankelijke jury selecteert de beste dossiers en wijst elk van hen een budget toe.

Voorwaarden?

  • Motiveer welk bedrag u nodig hebt en waarvoor u het wenst te gebruiken. Alle voorstellen zijn welkom:  financiering loonkosten of productiekosten, vertaling van een theatertekst, opname van een trailer, beroep doen op een (internationale) expert, ….
  • U bent aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten.
  • U mag slechts één aanvraag indienen.
  • Uw werk bevindt zich in de creatie- of repetitiefase. Er moet op het moment van de aanvraag nog geen zicht zijn op de presentatie van uw werk. Is dat wel het geval? Dan kan u beroep doen op één van onze creatiebeurzen.
  • U kan aantonen dat er reeds ondersteunende professionele partners aan boord zijn: coproducenten, residentieplekken, ea. 
  • Aanpassingen van bestaande werken komen niet in aanmerking. 
  • Deze beurs is niet combineerbaar met andere beurzen voor hetzelfde project. 

Interesse?

  • Stuur uw motivatiedossier (in PDF-formaat) naar sabamforculture@sabam.be
  • Vermeld de artistieke (theatertekst, script of andere) en financiële stand van zaken van uw project.
  • Toon aan waar de noden liggen en wat u met deze beurs wil ondernemen. 

Meer informatie kan je terugvinden bij het  beurzenaanbod van Sabam.