Werken met een open call? Lees onze checklist!

De open call is een mooi gebaar: door uit de eigen kaders en netwerken te treden, kom je tot  een boeiend leerproces. Om dit doel te bereiken, voorzien we een checklist met aandachtspunten en mogelijke valkuilen gekoppeld aan tips en voorbeelden.

Met een open call stelt een organisatie zich open voor nieuwe en onverwachte voorstellen. Open calls worden vaak gebruikt voor subsidies, vacatures, audities, creatieopdrachten of prijzen, maar ook voor onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s zoals residenties, summerschools, conferenties en meer. 

Dergelijke oproepen dagen een organisatie uit om na te denken over wat ze precies zoekt, dit helder en open te formuleren, en om alle randvoorwaarden vooraf in kaart te brengen. Dat leidt tot meerdere voorstellen, en de daarop volgende discussie helpt om een gedragen keuze te maken.

Voor je een open call uitwerkt is het goed om stil te staan bij volgende vragen.