Toolkit Cultuureducatie

Het departement Cultuur, Jeugd en Media ontwikkelde een toolkit om te ontdekken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de cultuureducatie in jouw organisatie. Via een quick scan krijg je een beeld van de kwaliteit van je cultuureducatieve werking vandaag. Het helpt je als organisatie bewuste keuzes te maken en groeipaden uit te tekenen.

De toolkit is bedoeld voor elke organisatie die met cultuureducatie bezig is en de kwaliteit van haar werking wil verbeteren. Zowel voor organisaties waar cultuureducatie de kern vormt van de werking als organisaties waar cultuureducatie een onderdeel is binnen de gehele werking.