Wat wordt bedoeld met Missie? Visie? Acties?

Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Wat is het verschil en wat is het belang?

In je communicatie naar partners of publiek, tijdens een gesprek met een leverancier of met de bank: telkens zal je gevraagd worden wat je plannen zijn. Je kan er dus best vooraf grondig over nadenken. In een organisatie is deze oefening belangrijk om tot een gedeelde basis te komen.

Je missie (wie ben je?) en visie (waar wil je naartoe?) geven jezelf en anderen zicht op je bestaansreden, de waarden waar je voor staat en welke richting je wilt uitgaan. Ze verduidelijken en motiveren keuzes. De formulering moet helder en expliciet zijn, en begrijpelijk voor de buitenwereld.

Missie

Missie verwijst naar de mix van waarden van waaruit je vertrekt. Het zijn de antwoorden die je geeft op de vraag waarom je (werking) bestaat.

Visie

Visie verduidelijkt dan weer het langetermijnperspectief en de weg naar de realisatie van je doel. Het zijn de antwoorden op de vraag hoe je te werk wil gaan.

Acties

Acties zijn concrete stappen die leiden tot resultaten. Het zijn de antwoorden op de vraag wat je doet.

Waarom? Hoe? Wat? = de Gouden Cirkel

De vragen ‘Waarom? Hoe? Wat?’ vormen samen het strategisch model van de Gouden Cirkel van Simon Sinek

We proberen hier content te tonen van YouTube.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op YouTube