Kunst, kunsteducatie en onderwijs: onderzoek en beleidsinitiatieven

De voorbije vijftien jaar zagen we volgehouden inspanningen vanuit onderwijs en cultuur om samen aan visieontwikkeling te doen, drempels in kaart te brengen en programma’s op te zetten om die drempels te slechten. Onderzoek legde bloot waar de kansen liggen. Voor onderwijs brengt cultuureducatie positieve effecten met zich mee op het vlak van cognitieve ontwikkeling. Voor cultuur is het onderwijs een bevoorrechte plek om te werken aan het publiek van de toekomst. ‘Onbekend is onbemind’: het onderzoek laat ook zien dat wie met cultuur in aanraking komt tijdens de schooltijd later ook meer deelneemt. Als het moeilijk blijkt om nieuwe generaties te betrekken bij het kunstenlandschap, is het aangewezen om blijvend in te zetten op de relatie met onderwijs.

‘Kunst, kunsteducatie en onderwijs’ is één van de onderdelen van de Landschapstekening 2019, die Kunstenpunt publiceerde. Lees de volledige tekst met onderzoeksresultaten en beleidsinitiatieven na (pagina 117-119).