Internationaal werken

We leven in een klein land. Buiten onze grenzen is er een enorm potentieel aan publiek, kunstenaars, organisaties en netwerken. De afgelopen decennia hebben de kunsten zich via diverse internationale netwerken ontwikkeld.

Starten met een internationale werking vraagt tijd om via persoonlijke contacten vertrouwensrelaties en kennis op te bouwen. In vele kunstdisciplines bestaan er internationale netwerken die de ontmoeting en uitwisseling tussen hun leden begeleiden. Een andere veel voorkomende praktijk in de kunsten is die van de coproductie, waarbij buitenlandse partners samen het creatieproces van een kunstenaar financieel ondersteunen en het werk aan hun lokaal publiek tonen.

Werken in het buitenland roept specifieke juridische en zakelijke vragen op. Kunstenloket maakt je wegwijs in de regels en formulieren. On The Move, het Cultural Mobility Information Network, tracht de mobiliteit in de kunsten- en culturele sector over de landsgrenzen heen te faciliteren. Kunstenpunt (Flanders Arts Institute) neemt initiatieven waarbij onderzoek, kennisdeling en promotie samengaan om de zichtbaarheid van de kunsten uit Vlaanderen in het buitenland te verhogen en culturele uitwisseling te stimuleren.

Netwerken

Om te starten met een internationale werking moet je via persoonlijke contacten vertrouwensrelaties en kennis opbouwen. Veel kunstdisciplines hebben internationale netwerken die de ontmoeting en uitwisseling tussen hun leden vergemakkelijken. Een veel voorkomende praktijk in de kunsten is de coproductie, waarbij buitenlandse partners samen het creatieproces van een kunstenaar financieel ondersteunen en het werk aan hun lokale publiek tonen.

Cultuurloket maakt je wegwijs in de regels en formulieren.

On The Move, het Cultural Mobility Information Network, heeft als doel de mobiliteit in de kunsten- en culturele sector over de landsgrenzen heen te ondersteunen.

Met (Re)framing the international zorgt Kunstenpunt (Flanders Arts Institute) voor meer zichtbaarheid in het buitenland van de kunsten uit Vlaanderen en stimuleert het culturele uitwisseling.

Zakelijk en juridisch

Internationaal werken heeft zijn eigen juridische en zakelijke consequenties. The Ultimate Cookbook brengt raad over de belangrijkste thema’s. Je kan het gratis downloaden:

I – Social Security in an International Context (2016)

II – Artist Taxation in an International Context (2016)

III – VAT in an International Context (2017)

IV – Copyright Clearing for Live Events in an International Context (2017)V – Visas for Third Country National Artists Travelling to the Schengen Area

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met praktijk@kunsten.be. We helpen je graag verder.