Een open call opstellen: checklist

Een open call is een oefening in helder stellen wat je zoekt én inspanningen leveren om de oproep echt open te maken – in de breedste zin van het woord – voor iedereen die aan de criteria voldoet.
Potentiële kandidaten kunnen betwijfelen of de oproep wel écht voor hen bedoeld is, wanneer de taal en formulering niet op hen gericht lijkt of omdat er niets expliciet wordt gezegd over het accommoderen van specifieke noden en behoeften. 

Nadat je doordacht hebt stilgestaan of je oproep echt open en haalbaar is, kan je de call via onderstaande checklist verder uitwerken.