Domeinoverschrijdende initiatieven tussen cultuur en onderwijs

De afgelopen jaren was er vanuit het beleid de ambitie om scholen en culturele actoren dichter bij elkaar te brengen in een reeks van concrete initiatieven.
Een van de initiatieven is het webplatform cultuurkuur.be.

Cultuurkuur is het platform waar cultuur en school elkaar vinden. Organisatoren van cultuureducatief aanbod publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag. Daarnaast vind je op Cultuurkuur inspiratie en praktijkvoorbeelden en de juiste subsidies voor jouw cultureel project.

Cultuurkuur is een initiatief van CANON Cultuurcel en publiq in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Subsidies voor cultuurprojecten op school
Onderstaande subsidies kunnen aangevraagd worden door scholen, niet door culturele instellingen!

Cultuur in de Spiegel
Op basis van een aan de Universiteit van Groningen ontworpen model ontwikkelden educatiewetenschappers (2012-2016) van de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie in kleuter- en leerplichtonderwijs, met zijsprongen naar het deeltijds kunstonderwijs en de lerarenopleidingen. De theorie achter Cultuur in de Spiegel vertrekt van een breed cultuurbegrip en onderscheidt vier culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. 

Hier is het doel van cultuuronderwijs om een cultureel bewustzijn te stimuleren door reflectie op cultuur. Het model biedt bovendien een kader dat de samenhang tussen vakken of disciplines beklemtoont. Dat stimuleert op zijn beurt de mogelijkheden om kunstpraktijken in verschillende soorten vakken te betrekken (muziek theater kan dan bijvoorbeeld aan bod komen in een vakoverschrijdend project Nederlands-Lichamelijke Opvoeding-­Fysica). 

Een ander belangrijk initiatief is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel. Met deze opleiding wil men de Cultuur in de Spiegel-­theorie verbinden met de praktijk van leraren en cultuureducatoren.