Discriminatie

Discriminatie is wanneer iemand ongelijk behandeld of uitgesloten wordt op basis van gender, huidskleur, sociale status, culturele achtergrond, beperking, geloofsovertuiging etc. 
Discriminatie kan een grote impact hebben op het welzijn van het slachtoffer en veel stress veroorzaken. Naast de emotionele impact die discriminatie op het slachtoffer heeft is discriminatie bij wet verboden. Dat staat beschreven in de antidiscriminatiewetgeving die bestaat uit drie wetten: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Wat de antidiscriminatiewetgeving verbiedt vind je terug in deze video van Unia. 

Bij de start van een samenwerking kan het goed zijn om na te vragen of er een visie is uitgewerkt over inclusiviteit of er een diversiteitsbeleid is. 

Ben je slachtoffer van discriminatie en vind je niet de kracht om hierop te reageren of de nodige stappen te ondernemen, zoek dan steun bij collega’s of neem indien mogelijk contact op met de vertrouwenspersoon of directie zodat zij jou kunnen ondersteunen en hier gepast op kunnen reageren. Bevind je je niet in een netwerk of een organisatiestructuur of vind je geen gehoor bij collega’s/directie dan zijn er organisaties waarmee je contact kan opnemen voor ondersteuning en advies die we onderaan de tekst opsommen. 

Ben je getuige van discriminatie, dan is het belangrijk dit niet te negeren én er eventueel de dader over aan te spreken of druk te zetten binnen de organisatie om stappen te nemen naar een actief inclusiviteitsbeleid. Je kan ook het slachtoffer bijstaan en steunen in volgende stappen. 

Was je slachtoffer of getuige van discriminatie dat gebeurde in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Denk bijvoorbeeld aan de domeinen cultuur, onderwijs en sport, … dan kan je contact opnemen met het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Deze hulp bestaat uit eerstelijnsbijstand en eventueel bemiddeling en/of oordeelsvorming van de geschillenkamer.

Heeft de discriminatie plaatsgevonden buiten de context van deze domeinen dan neem je contact op met onderstaande organisaties:

Unia is een onafhankelijke organisatie die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia werkt onder andere rond discriminatie op basis van racisme, geloof of levensbeschouwing, beperking, leeftijd en seksuele geaardheid. Je kan contact opnemen via één van de dertien contactpunten van Unia of melden via deze link

Heb je discriminatie meegemaakt op basis van jouw gender binnen een professionele context of op de werkvloer? Dan kan je contact opnemen met het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Het instituut heeft als opdracht bijstand en info te bieden bij vragen rond wetgeving of discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap en gender. 

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor alle vragen rond genderdiversiteit en het transgenderthema. Het is daarnaast ook een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. 

Meer informatie over het thema interculturaliseren op onze website vind je hier