(Co)productie

Kunstorganisaties spelen een actieve rol in de ondersteuning van creaties. Dat doen ze door een financiële bijdrage te leveren en door ruimte of materiaal ter beschikking te stellen dat ten nutte wordt gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst en een budget.

Kunstenorganisaties (bv. kunstencentra, muziekensembles, dans- en theatergezelschappen, muziektheaterproducenten, organisaties voor beeldende kunst met een productieopdracht of musea voor hedendaagse kunst, creatiefestivals) doen dit omdat het steunen van creaties een van hun doelstellingen is. Ofwel doen ze het om op die manier mee aan de oorsprong te staan van een nieuw werk dat men zo ook als eerste kan laten zien. Dat geldt vooral voor tijdelijke tentoonstellingen, voor festivals, voor biënnales en culturele hoofdsteden.

In vele gevallen zijn de budgetten die deze kunstenorganisaties ter beschikking stellen onvoldoende om een nieuw werk te maken, zodat de kunstenaar zelf extra financiële bronnen moet zoeken. Dat kan hetzij door eigen investeringen (eventueel te recupereren door verkoop), hetzij door het vragen van een beurs of projectsubsidie bij de overheid, hetzij door het vinden van een andere organisator die mee in de productiekosten van het werk wil participeren en het werk ook later wil laten zien. Het betrekken van bepaalde organisaties als coproducent bij een productie sluit soms andere organisaties uit, omdat ze fysiek te dicht bij elkaar liggen of omdat ze zich tegenover elkaar willen profileren. Het vraagt daarom enige voorbereiding tot welke organisaties de kunstenaar zich richt om op te treden als coproducent.

Op basis van een coproductiebudget kan de coproducerende instantie het werk niet verwerven. De kunstenaar kan de producent wel bijvoorbeeld de première garanderen en de naamsvermelding als coproducent op de credits bij alle latere vertoningen. Het spreekt voor zich dat zulke coproductieafspraken het best worden geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst.

Een gecoproduceerd werk kan daarna door de kunstenaar worden verkocht en de kunstenaar kan daarover afspraken maken met de coproducent in een contract. In sommige gevallen zullen die coproducenten, die zich dicht bij de creatie en de kunstenaar betrokken voelen, ook een rol kunnen spelen in de verdere verspreiding van dat werk, hoewel dat niet noodzakelijk zo is.