Coproduceren

Heel wat kunstenorganisaties spelen een actieve rol in de ondersteuning van creaties van kunstenaars.

Waarom doen kunstencentra, muziekensembles, dans- en theatergezelschappen, muziektheaterproducenten, organisaties voor beeldende kunst met een productieopdracht, musea voor hedendaagse kunst, creatiefestivals … dat? Omdat het steunen van creaties een van hun doelstellingen is. Of omdat ze zo nieuw werk als eerste kunnen tentoonstellen. Denk dan vooral aan werk dat gecreëerd wordt voor tijdelijke tentoonstellingen, festivals, biënnales en culturele hoofdsteden.

Hoe? Door een financiële bijdrage te leveren en door ruimte of materiaal ter beschikking te stellen. Dat wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. In vele gevallen zijn de budgetten die deze kunstenorganisaties ter beschikking stellen onvoldoende om een nieuw werk te maken, zodat de kunstenaar of producent zelf extra financiële bronnen moet zoeken.

Dat kan door eigen investeringen en die eventueel later te recupereren door verkoop. Dat kan door een beurs of projectsubsidie aan te vragen. Het vinden van een andere organisator die mee in de productiekosten van het werk wil participeren en het werk ook later wil laten zien kan ook een oplossing zijn. Het betrekken van bepaalde organisaties als coproducent bij een productie sluit soms andere organisaties uit, omdat ze fysiek te dicht bij elkaar liggen of omdat ze zich tegenover elkaar willen profileren. Het vraagt daarom enige voorbereiding tot welke organisaties de kunstenaar of producent zich richt om op te treden als coproducent.

Op basis van een coproductiebudget kan de coproducerende instantie het werk niet verwerven. De kunstenaar kan de coproducent bijvoorbeeld de première garanderen en de naamsvermelding als coproducent op de credits bij alle latere vertoningen. Het spreekt voor zich dat zulke coproductieafspraken het best worden geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst. Een gecoproduceerd werk kan daarna door de kunstenaar worden verkocht en de kunstenaar kan daarover afspraken maken met de coproducent in een contract. In sommige gevallen zullen die coproducenten, die zich dicht bij de creatie en de kunstenaar betrokken voelen, ook een rol kunnen spelen in de verdere verspreiding van dat werk, hoewel dat niet noodzakelijk zo is.