Beheer van culturele infrastructuur

Beschik je als organisatie over een eigen infrastructuur? 
Dan zijn er een aantal zaken waar je aandacht aan moet besteden.

  • Reglementering arbeidsplaatsen

Het ARAB-reglement is het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming die erover waakt dat de goede uitvoering van arbeid en de bescherming van de werknemers wordt gewaarborgd.

  • Duurzame infrastructuur

De overheid en de culturele sector zelf stimuleren organisaties om te komen tot duurzame infrastructuur. Daarvoor werden een aantal tools ontwikkeld:

  • Op Cultuurzaam.be vind je een vragenlijst die je gebouw(en) scant op duurzaamheid. Je leert een aantal aandachtspunten te duiden en ontdekt verbetermogelijkheden.
  • EnergieID is een meettool om jouw energieverbruik op te volgen op een platform gedeeld met verschillende partners.

  • Toegankelijkheid

Het online “Handboek Toegankelijkheid Publieke Gebouwen” biedt een checklist met de minimumvereisten inzake toegankelijkheid voor organisaties die een bouwproject plannen en biedt daarnaast ook aanbevelingen voor toegankelijkheid.

Leidraad van Inter (expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design) voor toegankelijkheid van cultuurcentra en kunstenorganisaties.