Anti-validistisch werken in de kunsten: hulpmiddelen en advies

20 tot 25% van de samenleving identificeert zich als doof persoon of als persoon met een beperking. Deze getallen worden niet gerepresenteerd in de kunsten. De kennis, vaardigheden en culturele kwaliteiten van mensen met een beperking en de dovengemeenschap bieden echter een rijke toevoeging aan ons landschap. De huidige structuren zijn niet langer houdbaar, en er is nood aan verhoogde inclusie voor mensen met een beperking en dove mensen. Bij Kunstenpunt willen we deze nood ondersteunen, ondanks dat we zelf nog steeds de weg naar een inclusieve organisatie afleggen.

Heb je een negatieve ervaring gehad op een van onze evenementen? Laat het ons weten via sofia@kunsten.be om samen, of met een extern vertrouwenspersoon, tot een oplossing te komen.

Hulpmiddelen voor een anti-validistisch beleid

Als kunstinstituut werken aan een anti-validistisch beleid vereist het begrip dat het om een veranderingsproces gaat. Het zal invloed hebben op de gehele werking, en vraagt een integrale, transversale en structurele aanpak. In de praktijk is er vaak een thematische interesse in kunstenaars met een beperking, zonder de nodige structurele verandering om op een consistente basis voor het publiek en de kunstenaars toegankelijk te zijn.

Via dit artikel geven we je advies dat vaak gratis of goedkoop is en slechts kleine aanpassingen vereist, of een extra moment om stil te staan bij de vaardigheden van jouw publiek en kunstenaars. Andere aanbevelingen zijn groter en vereisen meer geld en tijd: deze aanpassingen kunnen echter ook een grote impact hebben. 


Bijkomende informatie vind je via itools, een initiatief van Inter vzw – het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid – met een leidraad voor toegankelijke evenementen. Via deze tool kan je ook het ‘Label Toegankelijk Evenement’ krijgen, en een stappenplan om een toegankelijk evenement te organiseren. We raden ook het Charter van Cripping the Space aan, of raadpleeg onze publicatie Kunst, crisis en transitie. Een Fair New World in de Kunsten?! voor enkele basisbeginselen rond duurzame en inclusieve verandering.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid is een van de eerste zaken waar mensen aan denken bij het praten over validisme. Kan iedereen de ruimte binnen? Kan iedereen de lichtschakelaars hanteren? Kan je er als instituut voor zorgen dat de toegankelijke ingang ook de hoofdingang is, of wordt? Is het toilet toegankelijk voor iedereen? Zijn alle balies op rolstoelhoogte? Is je back-of-house even toegankelijk als je front-of-house

Om een ruimte fysiek toegankelijk te maken, zijn er soms structurele aanpassingen aan het gebouw nodig. Denk aan bredere deuren, andere lichten of een lift. Hiervoor is het belangrijk om een budget te begroten. 

Vlaanderen heeft een traject waarbij ze je gebouw komen controleren, advies geven en een toegankelijkheidslabel voorzien. Via het ontwerpinstrument op hun website vind je bovendien een checklist voor toegankelijke gebouwen. 

Hulpmiddelen

Er bestaan veel hulpmiddelen die toegankelijkheid vergroten. We delen hier een niet-exhaustieve lijst van tools die vaak makkelijk te implementeren zijn in je organisatie.

Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Voorzieningen voor slechtzienden

Voorzieningen voor neurodivergentie en mensen met een psychische kwetsbaarheid

Voorzieningen voor mensen met een fysieke beperkingen

Naast het toegankelijk maken van je gebouw, is het ook belangrijk om te bedenken dat sommige mensen met een fysieke beperking of chronische ziektes niet tot bij jouw gebouw kunnen geraken. Daarom kan het livestreamen van evenementen en het geven van online rondleidingen door jouw tentoonstelling een manier zijn om kunst te ervaren voor mensen met beperkte mobiliteit. We weten sinds de Covid-lockdown dat instituten het kunnen, dus aarzel niet om deze technologie te blijven voorzien.

Breng het publiek dat fysiek aanwezig is op de hoogte als je ook een beeld van hen mee uitzendt, dan kunnen ze ervoor kiezen om zich eventueel minder zichtbaar te positioneren.

Overige zaken om rekening mee te houden