DOEK vzw

DOEK werd in 2012 opgericht door social designer, kunstenaar en kostuumontwerper Lies Van Assche en ontstond uit een ambitie om een duurzame textielwerkplaats te ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s zoals solidair samenleven, stedelijkheid, identiteit, duurzaamheid, die haar reeds jarenlang beïnvloeden in haar werk. De oprichting van DOEK werd daarenboven gestimuleerd door de geboorte van haar kind en de urgente wens om Theresia te zien opgroeien in een omgeving waar superdiversiteit gezien wordt als een rijkdom in plaats van een probleem. Deze overtuiging wil ze implementeren als een gemeenschappelijk goed door het ontwikkelen van concepten en projecten met een sociale insteek en met een artistieke finaliteit waarin textiel de rode draad vormt.