Constant vzw

Constant is een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in Brussel sinds 1997, gerund door kunstenaars en actief op het gebied van kunst, media en technologie. De artistieke praktijk van Constant is interdisciplinair en geïnspireerd door thema's die elkaar doorkruisen: gezamenlijk werk, technologische innovatie, pipelined netwerken, software infrastructuren, data-uitwisseling, algoritmen, experimentele archieven, nieuwe vormen van (re)presentaties, copyright alternatieven, (cyber)feminisme en de ethiek van het World Wide Web. Constant organiseert op regelmatige basis activiteiten voor kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in experimenten, discussies en uitwisselingen. Deze activiteiten vertalen zich als werksessies, residenties, workshops, tentoonstellingen, presentaties... De rode draad door het programma van Constant is het gebruik en de ondersteuning van open source software.