Transformers. Landscape sketch for the performing arts from Flanders and beyond

Publicatie
Vlaams Theater Instituut

De podiumkunsten in Vlaanderen staan op een keerpunt. Vandaag de dag ligt de wisselwerking tussen talentrijke kunstenaars, organisatoren en tussenpersonen aan de basis van een rijk en dynamisch podiumkunstenveld. Echter, onze maatschappij is volle verandering. Maatschappelijke, economische en culturele veranderingen vragen vernieuwende antwoorden en nieuwe werkmodellen.

Hoe kunnen we het podiumkunstenveld ontwikkelen tot een duurzame en vruchtbare grond voor de toekomstige maatschappij? Deze schets van het podiumkunstenveld in Vlaanderen is een oproep tot zowel politiek als het professionele veld om out of the box te denken en de artistieke praktijk van morgen vorm te geven.