Tracks. Artistieke praktijken in een diverse samenleving

Publicatie
BAM

Er is nood aan nieuwe manieren van communiceren, nieuwe manieren van onderhandelen, nieuwe manieren van kijken, spreken en maken. Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving is ontstaan vanuit de overtuiging dat er vandaag heel wat ervaring wordt opgebouwd. VTi, Kunst en Democratie en de kunstensteunpunten – de initiatiefnemers van dit boek – willen die expertise zichtbaar maken voor iedereen die er inspiratie uit kan putten.

In 2005 en 2006 volgden An van Dienderen, Joris Janssens en Katrien Smits twintig kunstenaars en cultuurmakers op de voet, uit verschillende kunsttakken, zowel individuele kunstenaars als kunstenorganisaties, al dan niet gesubsidieerd, van kleine buurtorganisaties tot grote huizen, uit de stad en de provincie. Ze verhalen over de praktijk van KVS, City mine(d), Kunstenfestival 0090, HETPALEIS, CORDOBA, Kif Kif, Alain Platel, De Krijtkring, Els Dietvorst/Firefly, Union Suspecte, Charif Benhelima, KunstenFestivaldesArts, MuHKA, De Boekenkaravaan, Filmfestival Open Doek en Circo Paradiso/CC Muze. Het boek bevat ook bijdragen van Pierre Muylle (Wijk up), het mediactivistische collectief VOX, Michael De Cock (‘t Arsenaal), Sibo Kanobana (Mobassik) en Ho Tzu Nyen.

Tracks is een gezamenlijk initiatief van Vlaams Theater Instituut Initiatief Beeldende Kunst Muziekcentrum Vlaanderen en het Vlaams Architectuurinstituut.