Perspective: Music Theatre

Publicatie
Kunstenpunt

Deze publicatie tracht het rijkgeschakeerde muziektheaterlandschap in Vlaanderen (2015) in kaart te brengen.

De tekst door Wannes Gyselinck biedt een overzicht van muziektheater in Vlaanderen met historische ontwikkelingen, recente trends en mogelijke sporen voor de toekomst. Het boekje bevat ook een reeks interviews met regisseurs, componisten en performers, informatie over de belangrijkste producenten, en tot slot een reeks foto’s van de voornaamste projecten met internationaal potentieel.