Masterplan Dans: Kanaries in de koolmijn

Publicatie
Vlaams Theater Instituut

Sinds december 2006 heeft een groep van danskenners en -liefhebbers zich gebogen over enkele heikele kwesties, zoals de complementariteit van de dansopleidingen, het spreiden van moeilijk werk, de noodzaak én de hindernissen van internationaal werken en de afwezigheid van een dansfestival in Vlaanderen.

Analyses en aanbevelingen worden gestoffeerd met studies en cijfermateriaal uit binnen- en buitenland. De resultaten worden gebundeld in dit masterplan, dat tegelijk een schets van de huidige stand van zaken biedt en een haalbaarheidsonderzoek voor de toekomst is.