Made by Sculptors? Forms of sculpture today

Publicatie
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

De titel van dit speciaal nummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is een vertaling van de titel van de tentoonstelling ‘Door beeldhouwers gemaakt?’, die werd gehouden in 1978, dertig jaar voor de publicatie ervan, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Het was een mijlpaal van postminimalistisch, postconceptueel en anti-vormbeeldhouwwerk uit die tijd. Dertig jaar later werd het bestaan van beeldhouwen ter discussie gesteld. In september 2008 organiseerden een aantal Antwerpse galeries, M HKA en het Middelheimmuseum samen de openluchttentoonstelling op het plein tussen de Vlaamse Kaai en de Waalse Kaai, naar een ontwerp van Luc Deleu en diens T.O.P. office. Het woord ‘beeldhouwwerk’ had een prominente plaats in de aankondiging, hoewel het nodig werd geacht het tussen aanhalingstekens te zetten.

Deze publicatie is in het Engels.