Nieuwe indienronde voor innovatieve partnerprojecten

Het project 'Geluidenatlas' van aifoon, S.M.A..K., Sint-Rafaël en Zicht op Cultuur kreeg in de vorige ronde subsidie als innovatief partnerproject. (c) Olivier Donnet

Met deze subsidieoproep wil de overheid innovatieve projecten ondersteunen waarbij culturele organisaties samenwerken met een niet-culturele partner. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 15 juli 2020 worden ingediend. De projecten kunnen maximaal drie jaar lopen en kunnen een subsidie tot 80.000 euro ontvangen. Bekijk deze video voor meer uitleg over de oproep.
Departement CJM organiseert op woensdag 22 april 2020 een online infosessie over deze subsidielijn. Inschrijven kan tot en met maandag 20 april.

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 80.000 euro per project. De minister beoogt zo een subsidie van ongeveer 25.000 euro per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Wie?

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk het reglement en de FAQ om te zien of jouw sector van toepassing is.

Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De culture partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon omvatten.

De volgende samenwerkingen of projecten komen niet in aanmerking: afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken, restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag.

Wanneer?

De volgende indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is 15 juli 2020. Projecten mogen hierbij van start gaan van 1 december 2020 en afgelopen zijn op 30 november 2023. Een aanvraag verloopt via de KIOSK-applicatie. Deze is vanaf nu beschikbaar op https://cjsm.be/kiosk.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 22 april 2020 een online infosessie over deze subsidielijn. Inschrijven kan t.e.m. maandag 20 april.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van cjsm.