Kunstenaarsstatuut wordt kunstwerkattest: wat weten we nu?

Twintig jaar geleden werd het kunstenaarsstatuut in het leven geroepen, een aanpassing van de regels rond sociale zekerheid die was toegespitst op kunstenaars. Momenteel ligt er een grondige hervorming op tafel: het zogenaamde kunstwerkattest. De wijziging komt er in samenspraak met het participatieplatform Working in the Arts.

Wat verandert er?

Een opvallende hervorming houdt in dat het attest niet enkel geldt voor kunstenaars, maar dat het breder spreekt over “kunstwerkers”: ook wie kunstenaars artistiek of technisch ondersteunt kan in aanmerking komen.

Bovendien ligt de focus minder op het verantwoorden van hoeveel en wanneer je in de kunsten hebt gewerkt, maar op hoeveel je globaal bijdraagt binnen een periode van meerdere jaren

Het attest zal vijf jaar geldig zijn en kan je aanvragen door een dossier in te dienen bij een nieuwe kunstwerkcommissie.

Tijdslijn

Begin mei werd de kwestie bekrachtigd door de ministerraad. De Nationale Arbeidsraad publiceerde op 16 juni dit advies. Dat van de Raad van State is momenteel nog niet bekend. 

Na de adviesronde gaan de teksten terug naar de federale regering voor een tweede lezing en zullen ze worden besproken in de bevoegde kamercommissies. Eens het voorstel definitief aangenomen wordt, volgt de publicatie in het Staatsblad.

Momenteel is er sprake van dat de nieuwe voordeelregels voor werkloosheid vanaf 1 september 2022 zouden ingaan. Er zouden ook overgangsmaatregelen komen voor wie aan de bestaande regels voldoet. In september 2023 zou de kunstwerkcommissie van start gaan en volgt er een digitaal platform voor de nieuwe aanvragen.