Jef Geys en ArtFacts

scenario_automne_kome_jef-geys_par_sylvie-boulanger_et_francis-mary_photo_aurelien-mole_28-sept

Nadat Jef Geys onlangs overleden is, wilde ik de gelegenheid aangrijpen om de databanken voor beeldende kunst nog eens van naderbij te bekijken, in het kader van onze “internationale” analyses, zoals we ook al Have Love Will Travel hadden.

Visualisatie internationale spreiding Jef Geys

Het bleek dat Artfacts.net een goed overzicht heeft van de tentoonstellingen van Jef Geys. Nu is Jef Geys niet meteen de beste kunstenaar om zijn internationale spreiding te visualiseren op basis van tentoonstellingen, maar de oefening gaat hier meer over wat er mogelijk is met gegevens. Kritische bemerkingen over de zin en de onzin hiervan neem ik graag ter harte, maar hier ligt de focus elders.

Ik schreef een klein scriptje om de gegevens op ArtFacts te scrapen. De code hiervoor vind je op GitHub. De gegevens op ArtFacts blijken niet helemaal betrouwbaar, maar opnieuw, voor deze oefening volstaat het.

Om internationale spreiding over tijd de visualiseren kozen we over een “scatterplot”, waarop die twee dimensies samengebracht werden. Als gimmick gebruikten we twee thema’s uit Jef Geys zijn werk voor de visualisatie van een solo versus group show.

Wat concluderen we uit deze korte oefening?

Ten eerste zijn de gegevens van ArtFacts niet 1 op 1 over te nemen. Er zijn een aantal fouten en/of onvolledigheden in terug te vinden. ArtFacts staat wel toe om fouten of onvolledigheden te rapporteren. Ten tweede komt uit de scraping het land niet mee, dus dat is nog extra werk achteraf. Ten derde worden de expos enkel in groep of solo ingedeeld, terwijl we bij kunstenpunt ook graag zicht krijgen op beurzen. Daarvoor zouden we eventueel te rade kunnen gaan bij Artsy, maar dit soort van combineren van databronnen is lastig.

Conclusie: Artfacts is een interessante bron met een aantal mogelijkheden, maar met toch nog een heleboel tekortkomingen die het nog niet toelaten “druk op de knop” analyses te maken. De visualisatie op twee dimensies jaar en land is inzichtelijk.