Hoe ziet het kunstenlandschap er straks uit?

© Egg Terror In The Manufactory 2019, LLS Paleis/Antwerp Art Pavilion - Kasper De Vos

42 nieuwe organisaties ontvangen werkingssubsidies via het Kunstendecreet 
Sinds 24 juni weten we hoe de werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet worden verdeeld tussen 2023-2027 in Vlaanderen. Maar hoe ziet het kunstenlandschap er straks uit? Kunstenpunt maakte deze zomer een detailstudie van de cijfers en presenteerde de resultaten op de sectordag tijdens het Theaterfestival.

Een budget van 178,5 miljoen werkingsmiddelen, en zeker 15 miljoen voor kortlopende subsidies

In januari 2022 werd er 167,5 miljoen budget aangekondigd. Eind juni werden die middelen verhoogd en vandaag zitten er in het Kunstendecreet 178,5 miljoen werkingsmiddelen. Dat opgehoogde budget was noodzakelijk, alleen al omwille van de stijgende levensduurte. Met de 25 miljoen extra budget heeft de minister eerst alle 33 aanvragen positief buiten budget gehonoreerd, daarna 9 negatief geadviseerde dossiers opgevist, en 1,8 MIO bovenop het adviesbedrag uitgekeerd aan de Kunstinstellingen. Daarnaast heeft de minister ook het budget voor de kortlopende subsidies aangevuld, tot zeker 15 miljoen.

Evolutie van de middelen in het Kunstendecreet (de staafjes) afgezet tegen de inflatiecijfers, gerekend vanaf telkens het begin van een beleidsperiode. Alleen al tussen 1 december (de deadline voor indiening) en vandaag is de levensduurte met 5% gestegen. Een voorzichtige schatting is dat tussen de indiendatum en 1 januari ‘23 de levensduurte met 10% gestegen zal zijn. 

De gemiddelde kunstenorganisatie krijgt vanaf 2023 491.027 euro. In 2017 was dat gemiddeld 356.677 euro. De mediaan – die de effecten van een ongelijke verdeling op gemiddelde percentages tempert – bedraagt 305.763 euro, en dat bekent dat de helft van de organisaties (111) met minder dan 300.000 euro werkingssubsidie werkt. De mediaan lag in 2017 op 231.684 euro.

Hoe zijn deze middelen gespreid?

Er zijn maar liefst 42 kunstenorganisaties die instromen, 183 blijven werkingssubsidies ontvangen (= doorstroom) en 13 organisaties ontvangen geen werkingssubsidies meer. 

Aantal organisaties per envelope grootte

De grote meerderheid werkt met een subsidiebedrag lager dan 600.000, en de helft werkt met minder dan 300.000 euro. In totaal werkt deze laatste groep met ongeveer een vijfde van de subsidiemiddelen. Je vindt er zo goed als alle instromers.

Gehonoreerde kunstenorganisaties krijgen vanaf 2023 gemiddeld 80% van het door hen gevraagde bedrag. Ongeveer een kwart krijgt ook het gevraagde subsidiebedrag. Vorige ronde lag het gemiddelde percentage slechts op 60% en kreeg maar 6% het gevraagde bedrag. Een ander kwart krijgt minder dan 70% van het gevraagde bedrag.

Maar liefst 42 nieuwe organisaties

De nieuwe organisatie, of de instromers, zijn de aanvragers die vanaf 2023 werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet ontvangen, voor wie dat tijdens vorige ronde (2017-2022) niet het geval was. Gezamenlijk krijgen ze in totaal zo’n 8,3 miljoen euro toegekend. Ter vergelijking: vorige ronde waren er maar 11 instromers.

Uitstroom

Met uitstromers bedoelen we: organisaties die vorige ronde werkingsmiddelen ontvingen, die opnieuw hebben aangevraagd maar niet weerhouden zijn. In deze ronde gaat het over 13 organisaties: Les établissement d’en face, Jubilee, Manoeuvre, Champdaction, Cohort, Gentlemanagement, Les Ateliers Claus, Gent Jazz, Crew, KunstZ, Troubleyn, Ultima Thule en Manyone.

Verschuivingen per discipline

Naar welke verschillende disciplines gaan alle subsidies? Er is een verschuiving van Podiumkunsten naar trans- en multidisciplinaire kunsten. Architectuur & Vormgeving gaat er op vooruit, Audiovisuele en Beeldende kunsten zijn stabiel gebleven.

Discipline‘17-’22 €‘17-’22 %Initiële verdeling ‘23-’27 €Initiële verdeling ’23-’27, %Result. ‘23-’27 €Res.‘23-’27 %
AV & BK6.171.4707,04%7.265.0178,5%7.808.0177%
Arch & Vorm1.186.0901,35%2.136.7702,5%2.188.0522%
MU17.963.88520,48%18.248.01321,35%23.466.99921%
PK38.211.73243,56%34.812.25240,73%44.465.59240%
Trans /Multi24.181.45827,57%23.008.73626,92%32.561.08729%
totaal87.714.636100%85.470.788100%110.480.748100%
Tabel 4: verdeling van werkingsmiddelen over disciplines, vergelijking ronde 2017-2022 en 2023-2027

Je leest: Hoe ziet het kunstenlandschap er straks uit?