Francis Alÿs en Hilde Teerlinck vertegenwoordigen Vlaanderen op de Biënnale van Venetië 2022

Belgisch Paviljoen

Vorige week vrijdag selecteerde een jury in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media curator Hilde Teerlinck en kunstenaar Francis Alÿs om Vlaanderen te vertegenwoordigen in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten in 2022.

Jury

De jury bestaat uit Frank Benijts, Hicham Khalidi, Zeynep Kubat, Jozefien Van Beek en Sofie Van de Velde. Dirk De Wit modereerde de beraadslaging en Stan Van Pelt was secretaris. Omdat twee juryleden uit de eerste selectieronde, Devrim Bayar en Els Wuyts, professionele banden hadden met telkens één kandidaat, werd in overleg met het departement beslist dat ze zich terugtrokken uit het verdere verloop van de jurering.

De voltallige jury selecteerde op 28 februari 2020 zes curatoren die een voorstel uitwerkten met volgende criteria: een sterk inhoudelijk concept dat bijdraagt aan de internationale kunsten en zijn discours, dat gelaagd én leesbaar is, en dat relevant is als bijdrage in het Belgisch paviljoen.

Vijf voorstellen

De vijf andere voorstellen werden ingediend door:

  • Heidi Ballet samen met Anne Teresa De Keersmaeker
  • Till-Holger Borchert en Michel Dewilde samen met An Demeester en Jan De Cock
  • Enough Room for Space (BE) samen met Picha (DRC) en Alexis Destoop, Marjolijn Dijkman, Pélagie Gbaguidi, Femke Herregraven, Jean Katambayi Mukendi, Dorine Mokha, Musasa, Georges Senga, Maarten Vanden Eynde.
  • Zoë Gray samen met Kasper Bosmans
  • Christophe Slagmuylder samen met Sarah Vanhee

Do we live because we narrate?

Hilde Teerlinck
Francis Alÿs (c) Ajmal Maiwandi

Do We Live Because We Narrate?, ontwikkeld door Hilde Teerlinck en Francis Alÿs voor het Belgisch Paviljoen, zal de rol van de kunstenaar en de relevantie van kunst in conflict- en crisissituaties in vraag stellen.

“Het is geen vorm van oorlogsjournalistiek, maar een kroniek van de tactiek van het leven die zich ontwikkelt wanneer de systemen – sociaal, economisch, bestuurlijk, je noemt het maar – niet meer operationeel zijn, in omstandigheden waarin je een moment van creatie, van nood en van spanning vindt. Het is een kroniek van de manier waarop mensen strategieën ontwikkelen om te overleven in en na een conflictsituatie. “

Francis Alÿs, Beiroet, maart 2009

De afgelopen decennia heeft Francis Alÿs in verschillende conflictgebieden gewerkt, onder andere in Mexico, Peru, Israël, Palestina, Iran, Irak en Afghanistan. Hij heeft ideeën, observaties en beelden verzameld en vastgelegd in de vorm van notities en schetsen in kleine notitieboekjes en impressies op kleine doeken.

Door zijn uitgesproken poëtische gevoeligheid postuleert Alÿs een essentiële vraag: wat is de rol van de kunstenaar en de relevantie van kunst in conflict- en crisissituaties? Door vrijwillig getuige te zijn van politieke spanningen en geweld heeft hij inzicht gekregen in het dagelijks leven van de mensen in deze omstandigheden, terwijl hij ook de historische rol respecteert van de kunstenaar als doorgeefluik van bepaalde informatie naar een groter publiek.

Alÿs’ oeuvre wordt gekenmerkt door zijn integriteit en respect voor de gemeenschappen en de mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan zijn projecten, waarmee hij nauwe werkrelaties ontwikkelt. Zo proberen zijn projecten de overlevingsstrijd van hun deelnemers te overstijgen en een andere invalshoek te bieden om hun werkelijkheid te lezen. Dat doet hij bijvoorbeeld door de onzekerheid waar zijn medewerkers dagelijks mee te maken hebben om te zetten in kinderspelletjes.

Alÿs velt geen oordeel, maar heeft een open oog en een universele verbinding met iedereen, ongeacht ras, leeftijd, geslacht en klasse. Op zoek naar die toevallige momenten die balanceren op een punt tussen het banale, alledaagse leven en een dieper bewustzijn van het bestaan, worden deze ervaringen visueel gekristalliseerd binnen zijn werk: hij werd speciaal geselecteerd voor de unieke artistieke taal die hij gebruikt om dergelijke ervaringen over te brengen.

Do We Live Because We Narrate? onderzoekt specifiek de vraag of en hoe kunst een plaats heeft en waar ze kan functioneren binnen zulke extreme omstandigheden, waarbij hij de dwingende rol van de kunstenaar om het onzichtbare en het onuitsprekelijke te onthullen in vraag stelt en oproept. De presentatie wordt een verhaal van hoop.

Francis Alÿs werd geboren in 1959 in Antwerpen en woont sinds 1986 in Mexico-Stad. Hilde Teerlinck werd geboren in 1966 in Brugge en woont en werkt vandaag in Barcelona waar ze directeur is van de Han Nefkens Stichting.

Meer informatie

Vragen? Contacteer Stan Van Pelt van het Team Kunsten en Cultureel Erfgoed via stan.vanpelt@vlaanderen.be of +32 2 553 68 98.