World New Music Days: Call for Works 2025

Festival
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] schrijft een Call for Works voor hedendaagse kunstmuziek uit, met als bedoeling uit recente Vlaamse composities zes werken te selecteren als inzending naar de World New Music Days in Portugal (30 mei – 7 juni 2025). 

De werken dienen te passen binnen één van de voor de World New Music Days 2025 vooropgestelde work categories, die u via deze link kan raadplegen. Neem dit overzicht grondig door alvorens een werk in te zenden. Voor elke categorie vindt u er ook de uitvoerende musici. 

Selectieprocedure

Tijdens de selectieprocedure wordt rekening gehouden met volgende punten: 

 • Werken geschreven na 2020 genieten de voorkeur, maar ook oudere werken (tot en met 2015) komen in aanmerking. 
 • Werken korter dan 10 minuten genieten de voorkeur. In ‘categorie 11: jeugdkoor’ is de maximum duur 5 minuten. 
 • Gezien de expertise van het Miso Music Portugal’s Loudspeaker Orchestra worden inzendingen in ‘categorie 13: elektroakoestische muziek (met of zonder muziek)’ aangemoedigd. 
 • Het thema van de ISCM World New Music Days 2025 is Thirst for Change. De organistoren willen daarmee de ecologische uitdagingen van vandaag belichten. Meer informatie over het thema kan je hier nalezen. Bijzondere belangstelling gaat uit naar werken die op de ene of de andere manier aansluiten bij dat thema.  

Een leescomité zal zich over de inzendingen buigen. Het leescomité bestaat uit Cassandre Balosso-Bardin, Jesse Broekman en Nico Couck. Zij zullen zes composities van verschillende componisten uitkiezen in (minstens) vier verschillende categorieën. 

De gekozen werken worden ingezonden naar de organisatoren van de World New Music Days 2025 in Portugal. De uiteindelijke keuze welk(e) werk(en) gespeeld zal (zullen) worden, ligt bij hen. MATRIX kan, als Vlaamse sectie van de ISCM, alleen garanderen dát één van de ingezonden werken geprogrammeerd zal worden.  

Iedereen die professioneel actief is in het Vlaamse veld van nieuwe muziek kan kosteloos één tot drie werken inzenden. Zoals gezegd moet het gaan om (een) werk(en) van Vlaamse componisten, maar dat mag breed geïnterpreteerd worden. Ook componisten met buitenlandse wortels die in Vlaanderen wonen en werken komen zonder twijfel in aanmerking, evenals Vlamingen die in het buitenland wonen (voor zover ze een professionele link hebben met het Vlaamse veld van nieuwe muziek). Het is ook toegestaan werk van een collega in te sturen. Ook ensembles, programmatoren, … kunnen werken inzenden. 

Door naar aanleiding van deze Call for Works werken in te dienen, stemmen componisten ermee in dat als hun werk geselecteerd wordt voor uitvoering. Zij verlenen ISCM en de organisatoren van de World New Music Days 2025 automatisch toestemming voor opname, uitzending en streaming van de ISCM-uitvoering zonder aanvullende financiële vergoedingen.  

We verwelkomen de inzendingen enkel elektronisch op info@iscm-vlaanderen.be.  

Alle info op rij

Inzendingen

Uw inzending dient te bestaan uit volgende stukken: 

 1. De volledige partituur (in PDF formaat) of een equivalent (bvb. instructies)
 2. Indien mogelijk een audio- of video-opname
 3. Eén afzonderlijk document (in het Engels) met:   
 • volledige naam van de componist 
 • contactgegevens van de componist (e-mail, telefoonnummer, postadres)
 • volledige titel van het werk
 • gedetailleerde bezetting 
 • jaar van compositie 
 • duur van het werk  
 • korte programmatekst 
 • Gelieve hier ook te vermelden in welke van de work categories de inzending past. 
 • Eventueel kan u hier ook de link naar een online beschikbare opname toevoegen. 

Om de inzending van de zes geselecteerde werken naar de World Music Days te vervolledigen, dienen we deze bijkomende informatie aan te leveren: 

 1. Gegevens van de componist: naam, geboortedatum, gender, post- en e-mailadres, telefoonnummer, evt. website
 2. Een korte biografie van de componist, in het Engels, van max. 100 woorden.
 3. Hi-res digitale foto van de componist.
 4. Informatie over het werk: precieze duur, jaar van compositie, indicatie of het werk eerder werd uitgevoerd. 
 5. Audio- of video-opname, indien beschikbaar. 
 6. Programmatekst van max. 100 woorden, in het Engels. 
 7. Een technische fiche met de specificatie van het benodigde materiaal voor de uitvoering van het werk. 

Planning

Indien uw werk geselecteerd is voor inzending, contacteren we u ten laatste op vrijdag 19 april 2024. We willen u dan vragen om deze bijkomende informatie in dat geval uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 te bezorgen, zodat wij tijdig een correcte inzending kunnen doen. Uiteraard mag u alle bijkomende documenten ook reeds bij uw inzending voor deze Call voegen! 

Naderhand nemen we de ingezonden werken graag op in de bibliotheekcollectie van MATRIX. Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat eenvoudig aangeven met een mailtje. 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kan u bellen of mailen naar: Melissa Portaels, info@iscm-vlaanderen.be, 0032 (0)470 23 53 90