Werk samen met een culturele partner uit Quebec

Call
Departement CJM

Culturele samenwerking

De Vlaamse Gemeenschap en Quebec hebben sinds 2002 een culturele samenwerkingsovereenkomst. In het kader daarvan zijn er de voorbije jaren een aantal uitwisselingen en initiatieven opgezet. Zo lag in de periode 2018-2020 de focus op podiumkunsten voor een jong publiek. Voor de periode van 2021 tot en met 2023 zetten we samen onze schouders onder samenwerkingsprojecten rond jeugd en podiumkunsten, digitale cultuur en immaterieel cultureel erfgoed. We lanceerden hierbij telkens een culturele projectoproep. Die bracht de voorbije jaren al diverse culturele actoren samen, ondanks de pandemie en de tijdelijke sluiting van de grenzen.

Deze positieve samenwerkingen willen we verderzetten in de periode 2024-2026. Daarom zullen we voor deze periode verderwerken op podiumkunsten en digitale kunst. Hierbij staat digitale creativiteit, uitvoerende kunst en duurzame innovatie/ecologisch verantwoorde kunst centraal. 

Projectoproep 2024-2026

Ben je werkzaam in de culturele sector en wil je graag samen met een partner uit de Canadese regio Quebec een project realiseren? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 22 januari 2024 in.

Wat

Op basis van deze projectoproep ondersteunen we bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen we samenwerking en uitwisseling stimuleren tussen culturele actoren in de twee regio’s. We focussen op de duurzaamheid van projecten met bijzondere aandacht voor duurzame innovatie en/of ecologische verantwoordelijkheid.

Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide regio’s gesubsidieerd. Per project voorziet de Vlaamse overheid maximaal 10.000 euro, de overheid van Quebec maximaal 12.500 Canadese dollar.

Voor wie

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 mei 2024 en 30 april 2026.

Hoe een subsidievraag indienen

 • Lees het reglement. Je vindt er alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
 • In de bijlage bij het reglement vind je wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.
 • Gebruik volgende documenten en dien je aanvraag uiterlijk op 22 januari 2024 in:
 • We vragen aan de Vlaamse projecttrekkers om de aanvraag via het online platform KIOSK in te dienen: 
  • Log in in KIOSK
  • Selecteer het dossiertype ‘Projectsubsidies bilaterale culturele samenwerking’
  • Volg de aangegeven stappen en vul een aantal korte gegevens in
  • Laad de gevraagde documenten op
  • Tip! Log minstens één week voor het indienen van de aanvraag in KIOSK in. Dat geeft de nodige tijd om mogelijke inlogproblemen gelinkt aan mandaat- en/of gebruikersbeheer aan te pakken en op te lossen. Handleidingen over het gebruik van KIOSK vind je via deze webpagina.

Vorige projectoproepen

In het kader van het werkprogramma voor de periode 2021-2023 werden 4 bilaterale projecten geselecteerd voor ondersteuning via een projectoproep. 

Projectoproep Quebec 2021-2023: overzicht gesubsidieerde projecten

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement (02 553 08 63) of Lucille Lamaker (02 553 29 54).

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK: Gebruik het contactformulier

vlaanderen.be