Werk samen met de Noord-Franse regio Hauts-de-France

Call
Departement CJM, Vlaamse Gemeenschap & regio Hauts-de-France

Werk je in de culturele sector en wil je graag een project realiseren samen met een partner uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 1 maart 2024 in.
 
Sinds 2018 hebben Vlaanderen en Hauts-de-France een overeenkomst rond culturele samenwerking. Onderdeel van die overeenkomst is een jaarlijkse projectoproep om culturele samenwerking en uitwisseling tussen beide regio’s te stimuleren. Culturele actoren uit Vlaanderen en Hauts-de-France die samen een project opzetten, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

Culturele samenwerkingsovereenkomst

Op 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is een van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culturele banden.  

In 2021 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France hun culturele samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2024. De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • steun aan opkomend talent;
 • interregionale uitwisseling stimuleren;
 • verduurzaming: uitbouwen van een kader voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

 • Een jaarlijkse projectoproep. In 2021 schreven we een projectoproep ‘netwerking’ uit om werk te maken van een betere omkadering en structurelere aanpak om professionals over de grens met elkaar in contact te brengen. Vanaf 2022 lanceren beide partners opnieuw jaarlijks een projectoproep om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. 
 • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en ieder jaar instaat voor:
  1. het organiseren van regelmatig en systematisch overleg;
  2. de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport;
  3. de beoordeling van de projectvoorstellen. 

Projectoproep 2024-2025

Werk je in de culturele sector en wil je graag een project realiseren samen met een partner uit de regio Hauts-de-France? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 1 maart 2024 in.

Wat

Op basis van deze projectoproep ondersteunen we bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen we samenwerking stimuleren en de publieksdeelname in beide regio’s bevorderen. We focussen op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Voor wie

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide regio’s gesubsidieerd. Je kunt een projectsubsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal 20.000 euro.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 augustus 2025.

Hoe een subsidievraag indienen

 • Lees het reglement. Je vindt er alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
 • In de bijlage bij het reglement vind je wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.
 • Gebruik volgende documenten en dien je aanvraag uiterlijk op 1 maart 2024 in:
 • We vragen aan de Vlaamse projecttrekkers om de aanvraag via het online platform KIOSK in te dienen: 
  • Log in in KIOSK
  • Selecteer het dossiertype ‘Projectsubsidies bilaterale culturele samenwerking’
  • Volg de aangegeven stappen en vul een aantal korte gegevens in
  • Laad de gevraagde documenten op
  • Tip! Log minstens één week voor het indienen van de aanvraag in KIOSK in. Dat geeft de nodige tijd om mogelijke inlogproblemen gelinkt aan mandaat- en/of gebruikersbeheer aan te pakken en op te lossen. Handleidingen over het gebruik van KIOSK vind je via deze webpagina

Toegekende projectsubsidies vorige projectoproepen

Meer info