Volg een kunstenaarsresidentie rond print-gerelateerd project

Call
Frans Masereel Centrum

Wat?

De residentiewerking van het Frans Masereel Centrum biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid om gedurende vijf weken de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen aan de hand van een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Doorgaans verblijven en werken er negen kunstenaars tegelijk op de site van het Frans Masereel Centrum, waardoor er steeds voldoende persoonlijke ruimte is voor concentratie en creatie, afgewisseld met informele momenten van overleg, ontmoeting en feedback onder peers van over de hele wereld. Onze ligging in een bosrijke omgeving is voor velen vaak ook een extra troef.

Het Frans Masereel Centrum beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor diepdruk, zeefdruk, hoogdruk, lithografie en typo, alsook een up-to-date digitaal atelier (riso, lasercut, UV-print, …). Voorkennis van deze analoge en digitale grafische technieken is niet vereist en onze ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie. Van de residenten wordt echter verwacht dat ze autonoom kunnen werken en hun project zelfstandig kunnen realiseren. Sommige kunstenaars gebruiken hun verblijf voor een meer procesgericht onderzoeksproject. In dat geval is voorkennis van grafische technieken wel een vereiste.

Residentieprogramma

 • Week 1: Verwelkoming en kennismaking met de mederesidenten en het FMC-team. Intense workshops binnen de gekozen grafische technieken.
 • Week 2, 3 & 4: Creatie en ontwikkeling van jouw project met ondersteuning van onze ateliercoördinatoren.
 • Week 5: Finalisatie en reflectie tijdens het collectiemoment.

Elke residentieperiode omvat ook twee individuele feedbackmomenten met een gastdocent, alsook enkele collectieve gespreksmomenten.

Mogelijke residentieperiodes 2024

 • 15.01.2024 – 16.02.2024
 • 19.02.2024 – 22.03.2024
 • 01.04.2024 – 03.05.2024
 • 20.05.2024 – 21.06.2024

Prijs

Een residentie in het Frans Masereel Centrum omvat behalve het gebruik van de ateliers, technische ondersteuning, basismaterialen en een randprogramma, ook individuele accommodatie in een volledig uitgerust kunstenaarsverblijf en het gebruik van lakens, handdoeken, wasmachine en droogkast. Papier en specifieke inkten dien je zelf te voorzien. Partners en kinderen zijn welkom zonder meerkost.

Residenten betalen voor een werkverblijf van vijf weken 1.850 euro als bijdrage in de onkosten van hun residentie. Dankzij een belangrijke basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap is het mogelijk om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden.

We moedigen kunstenaars aan om aanvullende financiering te zoeken om deze deelnameprijs te subsidiëren, evenals kosten in verband met reizen en wonen, het gebruik van materiaal en andere resterende kosten.

Hoe aanmelden?

Aanmelden gebeurt digitaal (in het Nederlands of het Engels) via het online invulformulier.

Naast een artistiek statement (over je werk in het algemeen) en een helder geformuleerd, duidelijk afgebakend projectvoorstel (inclusief motivatie) bevat de aanvraag ook documentatie van recent werk (niet ouder dan 5 jaar) en een kort CV.

Aanmelden voor een Kunstenaarsresidentie in 2024 zal mogelijk zijn vanaf 3 april 2023. Deadline: 22 mei 2023, 11u.

Noot: Max. 10 MB per bijlage.

Criteria

De selectiecommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • De kwaliteit van het artistieke werk, je positionering en ambitie als kunstenaar, de urgentie en het vermogen om te experimenteren en de eigen praktijk uit te dagen.
 • De betekenis en relevantie van je voorstel voor de residentiewerking van het Frans Masereel Centrum.
 • Je motivatie.

Het resultaat van de selectieprocedure zal eind augustus 2023 worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden

De bijdrage van 1850 euro is inclusief accomodatie, lakens en handdoeken, toegang tot de ateliers, gebruik van de persen en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO- en UV-printers en lasercutters, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Partners en kinderen zijn van harte welkom, zonder meerkost. Gelieve dit wel te vermelden in je aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van het Frans Masereel Centrum (via deze link of in de infobrochure die we na selectie toesturen).

Raadpleeg hier de inventaris van al onze faciliteiten.

Opgelet!

 • Kunstenaars die samenwerken, dienen elk afzonderlijk een aanvraag in (met vermelding van de kunstenaar waar ze mee wensen samen te werken). Indien geselecteerd, betalen beide kunstenaars elk de voorziene bijdrage voor de volledige periode.
 • De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.
 • Aanmelden voor een residentie kan enkel via de online invulformulieren op deze website.
 • Omwille van renovatiewerken zullen we van midden 2024 tot minstens midden 2025 geen residentiewerking kunnen aanbieden.

Meer informatie

fransmasereelcentrum.be