VOCATIO steunt getalenteerde en geëngageerde jongeren om hun project te verwezenlijken

Oproep
VOCATIO

Wat?

Al bijna 60 jaar steunt de stichting VOCATIO gepassioneerde en geëngageerde jonge talenten tussen 18 en 30 jaar die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun roeping te ontwikkelen of levensproject te realiseren, hoewel dat hun grootste wens is. En dit ongeacht hun afkomst, actieterrein, studie- of vormingsniveau.

Elk jaar reikt VOCATIO ongeveer 20 beurzen van 10 000 euro uit. Deze beurzen zijn echte springplanken die de laureaten bijvoorbeeld de kans bieden nieuwe technieken te ontwikkelen, materiaal aan te kopen, een onderzoeksprogramma uit te breiden of een aanvullende opleiding te volgen.

Daarbovenop biedt VOCATIO ook een begeleiding: een grote zichtbaarheid voor de laureaten, opleidingen en toegang tot het netwerk van VOCATIO-laureaten.

Voor wie?

Dit zijn de voorwaarden om een kandidaatsdossier in te dienen:

 • Op 31 december van het indienjaar minstens 18 en niet ouder dan 30 jaar.
 • Je bent Belg of
 • Als je een buitenlandse nationaliteit hebt
 • moet je in België verankerd zijn, namelijk: in België gedomicilieerd zijn en er minstens vijf jaar wonen;
 • én mag je niet afkomstig zijn van een land waar een gelijkaardige organisatie/stichting aan VOCATIO bestaat. Jongeren met de Franse nationaliteit, bijvoorbeeld, zullen doorverwezen worden naar de Franse stichting “La fondation Marcel Bleustein- Blanchet de la vocation”;
 • Je roeping is concreet en je kunt verwezenlijkingen aantonen. Het is dus meer dan een idee. Je ondervindt financiële moeilijkheden bij de verdere ontwikkeling ervan.
 • De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua taal, afkomst, cultuur of studieniveau.

Concreet steunt VOCATIO projecten in 6 domeinen:

 • Gezondheid: geneeskunde, kinesitherapie, logopedie, verpleegkunde, psychologie, alternatieve therapieën, …
 • Wetenschappen en techniek: chemie, fysica, biologie, ingenieurswetenschappen, spitstechnologisch onderzoek, informatica, geografie, milieukwesties, …
 • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
 • Podiumkunsten: muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
 • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
 • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, lederwerk, boekbinden, weefkunst, schoenmaker, juwelierswerk, modeontwerper, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

De beurs geeft het beslissend “duwtje in de rug” op een scharniermoment in de ontwikkeling van je roeping of levensproject. Met de beurs kan je, bijvoorbeeld, professioneel materiaal aankopen, investeren in een atelier, een gespecialiseerde opleiding volgen in het buitenland, een onderzoeksproject starten, een sociaal-/milieuproject uitwerken, enz.

De projecten of acties moeten wel bijdragen tot de ontwikkeling van je roeping of je levensproject. Ze mogen dus geen doel op zich vormen. De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, basisstudies (bachelor of master) aan te vatten of een puur commerciële activiteit op te zetten.

VOCATIO schenkt speciale aandacht aan projecten met een maatschappelijke impact.

Hoe deelnemen?

Lees meer en stel je kandidaat.