Stuur jouw thesis in voor de Scriptieprijs Cultuurmanagement en -beleid

Oproep
Fonds voor Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen)

Wat?

Het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt elk jaar een prijs uit voor een masterscriptie of doctoraatsstudie in het cultuurmanagement. Het wil daarmee de kwaliteit en relevantie van het onderzoek naar het management in de culturele en creatieve sectoren aanmoedigen en bekronen.

Ook in 2022 reiken we deze prijs uit. Dit jaar is een masterproef aan de beurt. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van € 2.500.

Hoe deelnemen?

Inzenden van thesissen kan nog tot 1 april 2022 door de volledige masterproef op te sturen naar nathalie.verboven@uantwerpen.be. Verder vragen we een CV toe te voegen evenals een aanbevelingsbrief van de promotor of andere referent.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het congres van het Fonds voor Cultuur management in het voorjaar. De datum hiervan wordt later gecommuniceerd.

Meer informatie

uantwerpen.be