Residentieprogramma STARTS4waterII

Call
GLUON Art Research

Het S+T+ARTS Residency Programme richt zich op duurzaamheid van water en innovatie op het raakvlak van wetenschap, technologie en kunst. Deze keer focust het programma specifiek op de milieu-uitdagingen van havens, havensteden, kustgebieden en waterwegen.

Door middel van residenties van negen maanden zal STARTS4waterII artistiek onderzoek, creatie en innovatie in samenwerkingsverband stimuleren in verschillende havensteden en hun gerelateerde ecosystemen en industrieën in acht landen: België, Nederland, Italië, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Kroatië en Slovenië.

Residentieprogramma

STARTS4waterII zal geselecteerde kunstenaars ondersteunen via een programma dat bestaat uit een residentie van 9 maanden vanaf september 2024 en meerdere tentoonstellingen en evenementen tijdens de residentieperiode en daarna tot november 2025. 

De duur van elke residentie is 9 maanden residentie + 2 maanden outreach, en omvat 5 fasen: reflectie, ontwikkeling, evaluatie, productie en expositie.

Aanbod

 • Tot 40.000 euro budget voor kunstenaarsresidenties om het kunstenaarshonorarium, de organisatie van en deelname aan artistieke tentoonstellingen/evenementen en andere relevante kosten te dekken om de succesvolle implementatie van het project te garanderen (inclusief maar niet beperkt tot de productie van kunstwerken/prototypes).
 • Toegang tot de middelen/faciliteiten van de gastinstelling.
 • Assistentie van de Local Expert Group (LEG).
 • Toegang tot het Europese S+T+ARTS netwerk.
 • Deelname aan de STARTS4waterII community events (online en on-site).
 • Mogelijke deelname aan tentoonstellingen waarin de resultaten van de residenties worden getoond op het Ars Electronica Festival in september 2025, de Love Tomorrow Conferentie, de VN Oceaanconferentie en/of andere festivals en locaties na selectie.
 • Zichtbaarheid door middel van impactvolle communicatieactiviteiten om de artistieke output en de innovatiespillovers ervan te promoten. 

Verwachtingen

 • Het produceren van een tastbare, presenteerbare en kunstzinnige output die een lokale uitdaging aanpakt, in de vorm van een kunstwerk of een functioneel of speculatief artistiek prototype.
 • Het aanleveren (aan het begin van de residentie) van een beschrijvend abstract van de kunstgedreven innovatie output en een ontwikkelingsplan dat de doelstellingen, acties, tijdschema en opzet beschrijft die nodig zijn om het te implementeren.
 • Deelnemen aan en organiseren van online of on-site lokale/nationale evenementen, workshops en seminars om (i) ervaringen uit te wisselen over deelname aan het STARTS4waterII residentieprogramma; (ii) de resultaten van de residentie te promoten.  
 • Deelnemen aan ten minste 3 online of on-site lokale/nationale evenementen, evenals aan internationale evenementen (deze evenementen worden besproken, overeengekomen en gezamenlijk georganiseerd met de partners van het verblijf).
 • Actief deelnemen aan de verspreiding en communicatie van de residentie, berichten delen op sociale media, artikelen schrijven voor websites (zoals starts.eu), deelnemen aan schriftelijke/audio/video-interviews.
 • Bijdragen aan de analyse van de impact van STARTS4waterII. 

Toelatingscriteria

STARTS4waterII roept op tot het indienen van voorstellen van een individuele kunstenaar of een collectief van kunstenaars uit om het even welk land, op voorwaarde dat ze kunnen reizen naar het land van de residentie, zoals gespecificeerd in de open oproep (visum toegestaan).

Meer info

Meer info over de call, toelatingscriteria en hoe aan te melden via onderstaande link.

Meer info (in het Engels)