Projectoproep voor kunstenaars en curatoren voor contextualisering standbeeld Leopold II

Oproep
Museum Kunst en Geschiedenis

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis lanceren een projectoproep voor professionele kunstenaars en curatoren. Aangezien het ruiterstandbeeld deel uitmaakt van het erfgoed van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis mag het verkozen project geen onomkeerbare gevolgen hebben. De contextualisering/installatie is bedoeld voor de langere termijn, maar het museum verbindt zich er niet toe om het permanent te maken. Het voorgestelde concept kan inhouden dat het werk binnen het museum wordt verplaatst.

Contextualisering van een werk in situ – ruiterstandbeeld van beschilderd plaaster van Leopold II in het Museum Kunst en Geschiedenis (Jubelpark – Brussel)

Het in de context te plaatsen werk is een gipsen afgietsel van het originele ruiterstandbeeld van Leopold II ontworpen door Thomas Vinçotte (1850-1925). Het definitieve bronzen beeld werd geïnstalleerd, en staat nog steeds op het Troonplein in Brussel, en het andere werd overgebracht naar Mont Ngaliema in Kinshasa, DRC. Het gipsen beeld werd geschonken aan de Belgische Staat en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis door vrienden van de beeldhouwer. Na zijn dood zamelden deze vrienden geld in om het gipsen beeld op te kopen van de weduwe van T.Vinçotte (waarschijnlijk om haar financieel te steunen). De enige voorwaarde van de schenkers was dat het werk “permanent tentoongesteld zou worden in de zalen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark”. Op 15 november 1933 werd het standbeeld onthuld in aanwezigheid van koningin Elisabeth op de plek waar het nog nu steeds staat en uitkijkt over de Grote Narthex-zaal van het museum.

Selectie

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van een CV en een schets of conceptueel voorstel. Kunstenaars wordt gevraagd een portfolio toe te voegen. Bij deze eerste selectie wordt gekeken naar het artistieke karakter (poëtische kracht, beleving), het museale karakter (respect voor erfgoed, integriteit van het werk en de ruimte) en de bezoekerservaring (het voorstel moet leesbaar zijn voor het museumpubliek). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de werkmethode en de haalbaarheid van het voorstel.

Een onafhankelijke jury zal maximaal vijf kunstenaars/curatoren selecteren die worden uitgenodigd om een gedetailleerd project in te dienen. In deze fase is een vergoeding van 1.500 euro (incl. btw) gereserveerd voor de kunstenaars/curatoren die niet zijn geselecteerd.

De geselecteerde kunstenaar/curator ontvangt een vergoeding van 9.000 euro (exclusief productiekosten). Voor productiekosten wordt een vergoeding van 12.500 euro uitgetrokken. In de gedetailleerde projectfase moeten deelnemers een productiebudget indienen, evenals aanvullende financieringsbronnen indien het productiebudget hoger is dan het basisbudget.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 30 september 2023 worden ingediend, in pdf-formaat, per e-mail op het volgende adres: call_contextualisation_statue_LII@kmkg-mrah.be

Drie maanden na de bekendmaking van de shortlist zal om een gedetailleerd project worden gevraagd. Het werk moet in de herfst van 2024 worden geïnstalleerd.

Meer informatie over de achtergrond en de context kan je hier terugvinden