Projectoproep: Concept, toezicht uitvoering en installatie scenografie festivalcentrum Kunstenfestivaldesarts 2024

Call
Kunstenfestivaldesarts

De editie 2024 van Kunstenfestivaldesarts wordt georganiseerd van 10 mei tot 1 juni 2024. We werken daarvoor samen met vele theaters en culturele organisaties in Brussel, Kunstenfestivaldesarts richt elke editie bij één van de partners een festivalcentrum in. Dat festivalcentrum is voor die editie onze uitvalsbasis, het is een ontmoetingsplek waar artiesten, medewerkers en ploeg iets kunnen eten of drinken, we organiseren er debatten, talks en ateliers voor kinderen. We organiseren er ook een deel van ons nightlife programma: kleine concerten en dj-sets. Voor de volgende editie is het festivalcentrum te gast in de KVS.

Kalender

Kalender van de projectoproep:
• 28 september 2023: lancering projectoproep festivalcentrum 2024.
• 30 oktober 2023: deadline indienen dossiers.
• 3 november 2023: aankondiging van de kandidaten die zijn geselecteerd voor de tweede ronde.
• 27-29 november 2023: gesprekken met de pre-geselecteerden.
Geselecteerden voor de tweede ronde worden gevraagd om één of maximum twee van hun initiële voorstellen beknopt uit te werken: concrete scenografie en inplantingsplannen voor binnen en buiten, voorstel voor aankleding, overzicht verlichtingsmateriaal, beknopte lijst benodigdheden en materialen. In deze tweede ronde wordt voor alle kandidaten een vergoeding van 1250 € all in voorzien.
• 1 december 2023: aankondiging geselecteerde kandidatuur.

Taakbeschrijving

Gevraagde prestaties:
• Concept scenografie van het festivalcentrum
• Concrete uitwerking plannen in nauw overleg met het festivalteam en rekening houdend met de activiteiten die het festivalcentrum zal hosten.
Toezicht bij opbouw en montage (vanaf 29/4/24 ten vroegste), opening festivalcentrum (10/5/2024) van de scenografie, coördinatie en opvolging uitvoering van de installatie ter plekke, technische realisatie licht en klank in samenwerking met de technische ploeg van het festival.
• Opvolging en onderhoud, eventueel bijsturen scenografie tijdens de periode van het festival indien nodig.
• Demontage meubilair en visuals van het festival, transport, locatie terug in oorspronkelijke staat herstellen.

Budget

Waarde budget:
• Vergoeding ontwerpers: 7.000€ ttc.
• Realisatiebudget: 60.000€ ttc – technische uitvoering, materiaal, eventuele huur technisch materiaal voor de realisatie van de scenografie (+-45.000€) en de uitgaven voor montage / demontage op de locatie (technisch personeel  +- 15.000€).

Locatie

Plaats uitvoering:
• KVS BOL, Baksteenkaai 7, 1000 Bruxelles (virtueel bezoek). | Beschikbare ruimtes voor de hierboven genoemde activiteiten en visuele identiteit festival: gevels, plein voor de hoofdingang van het gebouw, inkomhal, gangen, foyer+1, sanitair en lockers -1.
• KVS BOX, Baksteenkaai 9, 1000 Bruxelles (virtueel bezoek). | Beschikbare ruimtes voor scenografie en visuele identiteit festivalcentrum, gevel, hall, gang naar zaal, bar en café, terras.

Samenstelling dossier

Te versturen voor de 1e sollicitatieronde:
• Beknopte bio en cv
• Motivatiebrief: Licht kort uw motivering toe aan de hand van uw persoonlijke en professionele interesses en ervaringen voor deze kandidatuur.
• Portfolio/dossier referenties: Bezorg ons een overzicht van uw eerdere projecten en realisaties, voeg een dossier toe dat uw visie en know-how illustreert, dat kan elk project gelinkt aan architectuur, scenografie, beeldende kunst, etc dat u tijdens uw opleiding of praktijk ontwikkelde bevatten.
• Opdracht voorstel – voor te leggen documenten voor elke kandidaat:
– Beschrijving, intentienota voorstel
– Moodboard

Criteria en modaliteiten

Selectiecriteria

Artistieke kwaliteit, coherentie en identiteit, haalbaarheid en originaliteit van de voorgestelde scenografie, afstemming op de eigenheid van het festival en de locatie, aanpassing voor verschillende types publiek en activiteiten, zowel binnen als buiten. Kunstenfestivaldesarts vindt duurzaamheid erg belangrijk, de duurzaamheid van het voorstel (gebruik van recuperatiemateriaal, van herbruikbare elementen) is een belangrijk criterium.

Deelnemers

De projectoproep is bestemd voor alle ontwerpers in de brede zin: designers, architecten, scenografen en beeldende kunstenaars, meer algemeen alle gemotiveerde, creatieve personen met de juiste know-how en drive om een projectvoorstel uit te werken dat binnen de mogelijkheden van Kunstenfestivaldesarts uitgevoerd kan worden. Meerdere types van kandidaturen zijn mogelijk, individuen en collectieven, met of zonder bureau of organisatie. De oproep staat open voor Belgische en internationale kandidaten (opmerking: eventuele reiskosten zijn inbegrepen in de voorgestelde vergoeding – cfr budget).

Hoe indienen

Alle dossiers moeten ingediend worden voor 30 oktober 2023 per email aan eve@kfda.be of per post aan Eve Craeye op het adres van Kunstenfestivaldesarts: Handelskaai 18, 1000 Brussel.

Voor vragen of bijkomende inlichtingen, kunt Eve Craeye per mail contacteren, Eve Craeye (eve@kfda.be).

Meer informatie

kfda.be