Open Call: co-creatie platform voor kunst, creativiteit, wetenschap en technologie

GLUON & Innoviris

Open Call S+T+ARTS in the City

In het kader van het Europese Project ‘STARTS In The City’, binnen het Horizon 2020 Research & Innovation Programma, willen Innoviris en Gluon de handen in elkaar slaan en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest een co—creatie platform oprichten waar kunstenaars, technologen, onderzoekers, en burgers samenwerken. Ons doel? Door kunst en creativiteit te combineren met wetenschap en technologie, wil S+T+ARTS in the city bijdragen tot de ontwikkeling en reflectie over technologische toepassingen die een antwoord bieden op de huidige uitdagingen waarmee regio’s worden geconfronteerd, in sectoren zoals gezondheidszorg, voeding, stadsontwikkeling, mobiliteit, energie en meer.

De Regionale S+T+ARTS Centra (RSC) die sinds 2018 in heel Europa zijn opgericht, geven antwoord op deze wereldwijde uitdagingen, vanuit de overtuiging dat de creativiteit van kunstenaars innovatie in de digitale industrie en duurzame vooruitgang in onze samenleving in het algemeen kan stimuleren. De RSC bieden financiering aan culturele instellingen, innovatieve bedrijven, stichtingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen die digitale projecten voor een duurzamere toekomst helpen ontwikkelen. 

Waarom?

Met deze oproep willen we de aanzet geven tot een reeks samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, onderzoekers en lokale gemeenschappen die leiden tot projecten om het bewustzijn aan te scherpen en/of concrete oplossingen te bieden voor regionale uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, cybersecurity, voedsel en klimaat.

Ontdek alle challenges 

In het kader van dit project lanceren GLUON en Innoviris (het Brussels Agentschap voor Innovatie), in samenwerking met een ondersteunend netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen vier residenties. Uitdagingen werden gedefinieerd in nauwe samenwerking met lokale expertgroepen en werden geïnformeerd door de doelstellingen van Innoviris’ Regionaal Innovatieplan. Geselecteerde kunstenaars krijgen de unieke kans om gedurende 9 maanden samen met lokale experts artistieke projecten te ontwikkelen die een antwoord en/of reflectie bieden op één van deze 4 uitdagingen:  

  1. Going wild in the city — Hoe kunnen  we inzetten op bewustwording en waardering voor de verbondenheid en afhankelijkheid van alle levende wezens in de stad?
  2. Reclaiming our agency —  Deze residentie onderzoekt de wisselwerking tussen online algoritmen, aanbevelingssystemen en ons mentale welzijn 
  3. Where our food comes from — Hoe kunnen we transparantie en samenwerking in het Brusselse voedselsysteem verbeteren?
  4. The value of care — Hoe kunnen we ontwikkelingen in de gepersonaliseerde gezondheidszorg kunnen verenigen met de individuele waarden van de patiënt?

Praktisch

Dien jouw voorstel voor 25 augustus 2023 in als je een kunstenaar bent die wil bijdragen tot tot een sociale en duurzame transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door middel van experimenteel gebruik van/of kritische reflectie op digitale technologieën. 

Meer informatie en inschrijven kan hier

Het S+T+ARTS in the city project wordt gefinancierd door de Europese Unie onder subsidieovereenkomst LC-01984766 in het kader van het STARTS – Science, Technology and Arts initiatief van DG CNECT.

De consortiumpartners zijn GLUON (BE) (coördinator), Ars Electronica (AT), HacTe (ES), INOVA+ (PT), Kersnikova (SI), MEET | Digital Culture Center (IT).

Met de steun van: Innoviris, De Nationale Loterij, imec, VIB, Instituut Jules Bordet en Proximus Ada.