Maak een kunstwerk voor een kinderdagverblijf

Oproep
Amate / Beatakinderdagverblijven

Wat?

De verbouwing van de kinderopvang ‘De Kinderdroom’ in de Frans van Heymbeecklaan te Deurne biedt plaats aan vier leefgroepen, geschakeld twee aan twee met bijhorende functies voor in totaal 56 kinderen. De leefgroepen zullen bestaan uit een baby- en peutergroep. Het volume wordt slechts minimaal uitgebreid en verdeelt zich over drie bouwlagen. De namen van de leefgroepen zijn: eenhoorns – dromenvangers – wolken – manen

Het kunstwerk wordt geïntegreerd in het nieuwe kinderdagverblijf en bestaat uit twee delen.

Spelelement

Als eerste deel wordt een spelelement ontworpen voor in de tuin. Dit spelelement dient te voldoen aan de visie van het kinderdagverblijf. De nadruk wordt hierbij gelegd op duurzaamheid, natuurlijke materialen, open eindmateriaal en de ‘natuur’ zelf. Het kunstwerk dient eveneens op kinderformaat (baby en peuter) aangepast te worden (kinderen tot 3 jaar), zodat kinderen zaken uit de natuur kunnen herkennen. Er wordt gekeken naar hoe zij de wereld kunnen ontdekken/ervaren.

Er is een voorkeur om relatie te leggen met de natuur (bos, weide, zon, wolken,…). Dit zou ook letterlijk genomen kunnen worden door hier en daar planten en groen mee op te nemen. Passend bij de visie van open eindmateriaal kunnen ‘doe’-functies aangeleverd worden, zodat kinderen getriggerd worden om te ontdekken en hun zintuigen te gebruiken. Hieronder kan zowel motorisch (blokken aan de muur, bewegende delen,…) als sensorisch (voelen, muziek,…) verstaan worden. Door op de buitenwanden een kunstwerk te creëren wordt het geheel mee geïntegreerd in de groene tuinzone.

Signalisatie

Als tweede deel van het kunstwerk wordt binnen in het kinderdagverblijf gekeken naar de signalisatie van het gebouw. De signalisatie van het gebouw kan een belangrijke rol spelen in het herkennen van bepaalde ruimten en/of bepaalde zaken die het voor de ouders of begeleiders gemakkelijker kan maken.

Ook kan dit op een educatieve manier gebruikt worden voor de kinderen, zodat zij bepaalde zaken of ruimten kunnen herkennen via bepaalde symbolen/tekeningen/folies. Hierbij kan bijvoorbeeld per verdieping aangeduid worden op welk niveau ze staan of naar welk niveau ze kunnen gaan. Ook kan er gebruik gemaakt worden van bepaalde figuren die aanduiden in welke leefgroep ze zitten of waar de algemene bergruimten, sanitair, onderhoud, kleedruimten,… zijn. Op deze manier kan zowel een ouder als begeleider als kind zich wegwijs maken doorheen het gebouw.

Zowel het spelelement als de signalisatie wordt als één mooi geheel gezien en wordt mee geïntegreerd in het concept van het interieur (wolken, sterren, natuur) (zie bijlage interieur).

Honorarium

Het honorarium van de geselecteerde kunstenaar wordt vastgelegd op €23 000 excl. btw. Deze kostprijs is allesomvattend en bevat dus onder andere ook het vervoer, kosten voor de voorbereiding en ontwerpfase, uitvoering, …

Technische en conceptuele beperkingen van het kunstwerk.
Naast artistiek en kwalitatief hoogstaand moet het kunstwerk voldoen aan een aantal functionele eisen:

Vooropgestelde Timing

 • begin april publicatie wedstrijd
 • Indienen kandidatuur: 13/05/22
 • mei: jury
 • begin juni: gunning
 • 15 september: moet de volledige artistieke creatie klaar zijn. Er dient vooraf overleg geweest te zijn met de partij die het spelelement en de signalisatie zal plaatsen en met de jury betreffende de volledige artistieke creatie. Alle bestanden dienen printklaar te zijn met uitvoeringstekeningen en overhandigd aan uitvoerende partij na goedkeuring jury voor deze datum.

Hoe deelnemen?

De kandidaat-kunstenaar laat zijn kandidatuur uiterlijk tegen 13/05/22 aan volgend adres
toekomen:

Amate vzw
T.a.v. Elke De Cap
Koningin Astridlaan 2, bus 57/58
2500 Lier
tel: 0491/16.61.30

De kandidatuur moet omvatten:

 • voorstelling van de kandidaat (CV);
 • minstens 1 referentie/ voorstelling van gerealiseerde werken, passend in de
  geformuleerde opdracht;
 • een omschrijving en beeldmateriaal (eerste schetsontwerp), met motivatie, van het
  beoogde concept/idee binnen de geformuleerde opdracht.
  • De jury moet een zeer duidelijk visueel beeld kunnen krijgen van het beoogdevkunstwerk (spelelement buiten en signalisatie binnen).
  • Zonder een op huidige opdracht geschreven motivatie wordt de kandidatuur als ongeldig beschouwd.

De kandidaat gebruikt voor zijn voorstelling maximaal 10 x formaat A3.

Kandidaten kunnen vrijblijvend de locatie bezoeken en kennis nemen van de bouwplannen.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij volgende contactpersoon.
Elke De Cap
Email: elke.decap@amate.be
Tel.: +32 491 166 130

Lees alles over deze oproep.