Maak een kunstwerk voor de Nekkersdal site

Oproep
VGC

In het kader van het bouwproject van het gemeenschapscentrum (GC) Nekkersdal wenst de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een kunstenaar te selecteren voor de realisatie van een kunstopdracht.

Een kunstenaar kan zijn:

 • de professionele kunstenaar
 • een bestaand collectief van professionele kunstenaars
 • een voor de gelegenheid opgericht kunstenaarscollectief van professionele kunstenaars

De opdrachtgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Kader voor de selectie van de ‘kunstenaar’:

 • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten
 • reglement houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  (zie onderaan)
 • specifiek reglement Kunstopdracht gemeenschapscentrum Nekkersdal (zie onderaan)

© VGC

ARCHITECTUUR versus KUNSTOPDRACHT

Het architectuurplan voor de nieuwe site heeft aandacht voor de buitenruimte ten koste van de binnenruimte. Zo zal de nieuwe gecreëerde semipublieke ruimte een grote rol spelen in de beleving van de bezoeker. De kerngroep Kunstopdracht (KIO) heeft eveneens de aandacht gevestigd op deze semipublieke ruimte en zal in de kunstopdracht hierop een accent leggen.

SEMI?

Wat is een semi-publieke ruimte?

Een semi-publieke ruimte die ‘halfopen’ is , maar voor ‘iedereen’!? Hoe paradoxaal dat ook klinkt, wij zijn nieuwsgierig om deze cocktail van veronderstellingen dichter te bekijken.

Wat betekent ‘open’? En hoe halveer je dat begrip?
Waar begint het ‘publieke’ wanneer de ruimte gedeeltelijk gesloten is? En wie beslist daarover? 
Betekent ‘iedereen’ al wie menselijk is of worden ook andere wezens uitgenodigd? Hoe veilig is de ruimte voor een slak, een vergeet-me-nietje, slapende honden of blauwe olifanten in het ruim en alle anderen die speciaal toezicht verdienen? En als het niet veilig is, kan er dan nog steeds beweerd worden dat het voor iedereen is?

De nieuwe buitenruimte, die de Emiel Bockstaellaan zal verbinden met de Gustave Schildknechtstraat wordt beschouwd als semi-publiek. Het grijze gebied tussen toegankelijkheid voor iedereen en een veilige ruimte opent perspectieven voor vele speelse, artistieke, politieke en experimentele antwoorden.

Met de oproep voor artistieke voorstellen willen we het semi-publieke op het spel zetten en ons afvragen wat het kan beloven en wat niet. We nodigen uit om na te denken over de dunne lijn tussen verschillende noties van veilig en open, publiek en privé, aanvaardbaar en tolerant.

Procedure

 • Eerste fase: Open Oproep
 • Tweede fase: Shortlist
 • Derde fase: Gunning 

Informatie

Kunstopdracht:

 • onderwerp: kunstopdracht GC Nekkerdal
 • kader: bouwproject Nekkersdal site/Design & build opdracht aan het bouwteam Debuild (aannemer Democo en architectenbureau’s OSK-AR en Zampone)
 • opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing
 • kunstbudget (alles inclusief): 45.000 euro
 • kerngroep Kunst in Opdracht: afgevaardigden van de opdrachtgever, gebruikers, architecten team en twee artistieke adviseurs.

Procedure en timing:

(data zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van omstandigheidsfactoren)

 • ​​​​​​deadline inzending Open Oproep*: 15 april 2024
  inzending per mail naar VGC Kunsten:  kunsten@vgc.be
  Gelieve te vermelden in het onderwerp ‘Open Oproep kunstopdracht GC Nekkersdal
 • opmaak shortlist door kerngroep KIO: 8 mei 2024
 • aanschrijven shortlist met kunstopdracht: 15 mei 2024
 • deadline inzendingen artistiek concept met offerte: 15 augustus 2024
 • presentatie van artistieke concepten: 15 september 2024
 • gunning aan de kunstenaar: 15 oktober 2024
 • realisatie bouwproject, inclusief kunstwerk: maart 2027

Alle informatie op rij