Gezocht: Vlaamse schrijver of theatermaker voor een interculturele uitwisseling

Call
Vlaamse Overheid, ASSITEJ South-Africa

ASSITEJ South-Africa is op zoek naar een Vlaamse schrijver of theatermaker die interesse heeft in een interculturele uitwisseling, en die samen met makers uit Zuid-Afrika verschillende methodes en manieren wil verkennen op het gebied van schrijven voor een jong publiek (11-14 jaar).

Jongeren ervaren complexe en moeilijke situaties binnen een uitdagende sociale en politieke context. Vaak worden deze situaties als taboe beschouwd en daarom niet op een podium getoond. Wanneer moeilijke onderwerpen voor jongeren worden uitgediept, worden theaterwerken vaak didactisch of prescriptief. Dan kan het zijn dat er stukken worden gemaakt die jongeren niet aanspreken, en hun zorgen en stem niet vertegenwoordigen op een manier die hen aanspreekt.

ASSITEJ South-Africa wil daarom werk ontwikkelen dat jongeren in de leeftijd van 11-14 jaar uitdaagt om mee na te denken, zelf te ontdekken en hun eigen expressie aanmoedigt. Werk dat een open en eerlijk gesprek op gang brengt tussen jongeren zelf, en tussen hen en de volwassenen die hen omringen.

Wat?

Dit project maakt deel uit van het actieplan culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika 2023-2024 van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM).


Het project heeft tot doel om een dynamische interculturele uitwisseling te bevorderen tussen kunstenaars met een passie voor theater voor/met jongeren. Het project wil tevens de creatie van nieuw werk stimuleren met behulp van innovatieve methodologieën en benaderingen. Het is de bedoeling dat een jong publiek in Zuid-Afrika op die manier toegang krijgt tot theater dat relevant voor hen is en de meest brandende kwesties bespreekbaar maakt.

De workshop zelf heeft tot doel een dialoog en kennisuitwisseling te bevorderen tussen lokale schrijvers/theatermakers in Zuid-Afrika en een Vlaamse gasttoneelschrijver. Daarnaast is het doel stimulansen te geven aan out-of-the-box denken, schrijven en taalgebruik dat gevoelige
onderwerpen aan de orde stelt. Zo krijgt jong publiek van 11 – 15+ jaar oud door middel van theater een eigen stem en kan het eigen keuzes maken.*

We nodigen de Vlaamse schrijver/theatermaker uit om een workshop te leiden in een eigen gekozen format. ASSITEJ South-Africa en Kunstenpunt zullen de toneelschrijver begeleiden met hun expertise om de hoofdlijnen vast te leggen en de praktische noden van de workshop te regelen.

*In Zuid-Afrika richt TYA zich meestal op tieners (15+) of jongere kinderen. De leerlingen van de Intermediate/Senior Phase (11-14 jaar) komen vaak niet aan bod.

Profiel?

Je kunt je voor dit project kandidaat stellen als je aan de volgende criteria voldoet:

 • Reeds werk hebben gemaakt voor/met een jongeren, dat op de een of andere manier “grenzen heeft verlegd” en hedendaagse kwesties voor jongeren aan de orde heeft gesteld;
 • Geïnteresseerd zijn in interculturele uitwisseling en openstaan voor leren met Zuid-Afrikaanse kunstenaars in TYA;
 • Ideeën hebben voor een dynamisch workshopproces dat Zuid-Afrikaanse schrijvers/theatermakers stimuleert om manieren te verkennen waarmee ze belangrijke kwesties aan de orde kunnen stellen, bevragen en aan een jong publiek presenteren;
 • Beschikbaar zijn van 1-14 juli 2024 om naar Zuid-Afrika te reizen, het Vrystaat KunsteFees in Bloemfontein bij te wonen en een workshop te geven voor 5-8 schrijvers/theatermakers in samenwerking met ASSITEJ SA (en schrijver, Omphile Molusi).
 • Beschikbaar zijn om te fungeren als “sparringpartner” voor een Zuid-Afrikaanse toneelschrijver en de verschillende versies van zijn/haar geselecteerde toneelstuk te lezen. Dit proces vindt plaats tussen augustus en oktober 2024. (5 online vergaderingen.).*
 • Kunstenpunt zal helpen om de bijeenkomsten te coördineren en te faciliteren en de samenwerking te ondersteunen als “creatief klankbord”.

Tijdlijn

 • 26 mei – deadline voor het indienen van de kandidaatstelling
 • 31 mei – bekendmaking van de Vlaamse schrijver/theatermaker en oproep aan Zuid-Afrikaanse schrijvers/theatermakers
 • 2-7 juli – aanwezigheid van de Vlaamse schrijver/theatermaker op Vrystaat Kunstefees Bloemfontein
 • 8-13 juli – workshop met Zuid-Afrikaanse schrijvers/theatermakers in Johannesburg
 • Augustus-oktober – online engagement tussen Vlaamse schrijver/theatermaker en Zuid-Afrikaanse schrijver/theatermakers; schrijven van de speeltekst door de Zuid-Afrikaanse toneelschrijver
 • 24-26 oktober – Teksmark: “Playreading” van de tekst door de Zuid-Afrikaanse toneelschrijver, gevolgd door een openbare discussie

Achtergrondinformatie

Vrystaat Kunstefees • Arts Festival • Tsa-Botjhaba is een van de belangrijkste kunstenfestivals op het Afrikaanse continent dat nationaal en internationaal werk in verschillende genres presenteert. Op dit jaarlijkse festival zijn verschillende artistieke disciplines te zien, waaronder beeldende kunst, muziek, dans, theater en literatuur. Het festival toont ook werk voor een jong publiek en biedt de bezoekende kunstenaar een
meeslepende eerste kennismaking met Zuid-Afrikaanse kunst en cultuur.


Teksmark: Dit dynamische initiatief is een programma voor de ontwikkeling van scripts. Het wordt georganiseerd door KKNK (een van de toonaangevende Afrikaanse kunstfestivals) en stelt toneelschrijvers in staat hun ideeën uit te werken en producenten voor hun nieuwe werk
te vinden. Het initiatief heeft al geresulteerd in de productie van nieuwe theaterteksten en tournees op verschillende festivals in Zuid-Afrika.

Praktisch & voorwaarden

 • Inbegrepen zijn: internationale reizen naar Zuid-Afrika, inclusief Johannesburg Bloemfontein; 14 dagen accommodatie; per diems; lokaal vervoer en een artistiek honorarium van 1250 euro. Langer blijven kan op eigen initiatief en eigen kosten.
 • De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van DCJM, Kunstenpunt en ASSITEJ South-Africa. De diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen in zuidelijk Afrika neemt als waarnemer deel aan de jury.
 • Aan de geselecteerde kandidaat vragen we om na afloop van het project een verslag/logboek (in het Engels) te delen met de vier organisaties.
 • In je communicatie over het project (sociale media, website, …) vermeld je steeds de steun van de Vlaamse Overheid.

Hoe aanvragen?

 • Stuur je CV, een referentie en een motivatiebrief (max. 2 A4) uiterlijk 26 mei 2024 naar Julia Reist van Kunstenpunt via julia.reist@kunsten.be. Via dit mailadres kan je ook meer informatie vragen over de oproep als je dat wenst.
 • In je motivatiebrief presenteer je een aantal eerste ideeën voor de artistieke workshop in Zuid-Afrika en je redenen om deel uit te maken van dit project.
 • Geef daarnaast een overzicht van je werk voor of met een jong publiek in een video, foto’s, persmateriaal of een aanbevelingsbrief van iemand die je werk in een workshopsetting heeft gezien.
 • Ten behoeve van de partnerorganisatie in Zuid-Afrika vragen we je om alle informatie in het Engels door te geven.