Ga een co-creatief traject aan met de buurtbewoners van Sint-Gills

Oproep
Pianofabriek / N22

Kunst in cocreatie is een project van N22 Brusselse gemeenschapscentra. Pianofabriek in Sint-Gillis is één van die 22, een open huis vlakbij het Sint-Gillis-Voorplein. Een huis dat de buurt wil verenigen in sociale en culturele activiteiten, maar ook een werk- en broedplaats voor talent, een open huis voor kunstenaars, beginnend en ervaren, en met uiteenlopende achtergronden.

We liggen in een artistiek en bruisende gemeente, met een grote sociale mix en met een bevolking die voortdurend verandert. Het is de zesde jongste gemeente van België, dichtbevolkt met veel nationaliteiten en talen, veel alleenstaanden en een werkloosheidsgraad die hoger ligt dan het Brussels gemiddelde.

Sint-Gillis ligt op een steile helling. De tweedeling tussen ‘hoog’ en ‘laag’ Sint-Gillis slaat ook op sociaaleconomische verschillen. Hoog Sint-Gillis trekt nieuwe inwoners aan met een hoger inkomen. In laag Sint-Gillis wonen veel ouderen, mensen met een lager inkomen en nieuwkomers, of ook studenten of pas-afgestudeerden vestigen zich graag in laag Sint-Gillis.

Door de ligging naast het Zuidstation is Sint-Gillis bovendien een ‘aankomstgemeente’ waar mensen van buiten Brussel en België hun eerste verblijfplaats zoeken. Deze instroom van verschillende bewoners zorgt voor een nieuwe sociale mix, en een wijzigende verhouding tussen nieuwe en oude bevolkingsgroepen. 

In Pianofabriek zijn we ons bewust van deze contrasten. Via het project Kunst in co-creatie willen wij positief werken rond polarisering, of het toenemende wij-zij-denken tussen verschillende groepen in de publieke ruimte. We zien dit als een artistiek project dat het samenleven tussen individuen en/of groepen stimuleert. Vanuit het gemeenschapscentrum willen we de straten en pleinen intrekken, met tentakels in de ruime buurt rond de Pianofabriek (denk aan: Sint-Gillisvoorplein, Bethlehemplein, Heldenplein/Ulenspiegel, Charles Jordens Square).

We zoeken een kunstenaar die infiltreert in de buurt, een eigen kunstpraktijk rond polarisering en ontmoeting ontwikkelt, en in co-creatie met buurtbewoners een creatieve footprint achterlaat. De Pianofabriek fungeert hierbij als uitvalsbasis, safe space en leefbaar rustpunt in de buurt. 

Opdracht 

Als kunstenaar/kunstenaarscollectief werk je een co-creatief traject uit:  

 • Je werkt een positief kunstentraject uit rond wij-zij-denken in de publieke ruimte 
 • Je werkt een artistieke ingreep uit die de samenhorigheid direct of indirect in gang zet en stimuleert 
 • In het traject zorg je ervoor dat je verschillende publieken betrekt bij de creatie (als deelnemer, maar ook als mede-eigenaars) 
 • Kunst in co-creatie speelt zich af in de publieke ruimte, je creëert verbondenheid en gaat respectvol om met de buurtbewoners 
 • Je werkt samen met de medewerkers van het gemeenschapscentrum. Samen begeleiden jullie het proces 
 • Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen 
 • Je laat een creatieve footprint achter. De Pianofabriek fungeert hierbij als uitvalsbasis, safe space en leefbaar rustpunt in de buurt 
 • In de zomer profiteer je indien mogelijk van de aanwezigheid van Park Poétik in de verschillende wijken van Sint-Gillis, je krijgt voeling met de buurt en je creëert hierop een vervolgverhaal. Met Park Poétik keren we ieder jaar terug naar de wijken, in dat kader vinden we een achtergebleven creatieve footprint interessant om op verder te bouwen 
 • Het hele project valt binnen het vooropgestelde budget 

Budget 

Er is een totaalbudget van 19.500 euro voor het project. Hierin zitten alle kosten verwerkt.  

Timing 

 • Schrijf je in via het inschrijvingsformulier (NL, FR of ENG) tot en met maandag 21 maart   
 • Eerste selectie op basis van motivatie & portfolio/video/beeld: in de week van 25 april 
 • Tweede selectie: in de week van 16 mei 
 • Jurygesprek: in de week van 6 juni 
 • Werkperiode: augustus, september, oktober, november 

Deadline

21/03/2022

Contactpersoon

Koen Spolspoel, sociaal-cultureel-werker in GC Pianofabriek, koen.spolspoel@pianofabriek.be, 02 541 01 70 

Schrijf in via het inschrijvingsformulier

Lees meer over kunst in cocreatie