Draag bij aan het manifest voor beeldend kunstenaars van NICC

Call
NICC

Al een kwart eeuw komt onze artist-run organisatie op voor individuele kunstenaars. We hebben organisaties zoals Kunstenpunt en Morpho geïnitieerd, verspreidden tal van modeldocumenten die professionele kunstenaars nodig hebben in hun praktijk en drongen aan op het belang van subsidiëring van de beeldende kunsten — allemaal met als doel de sociaaleconomische situatie van de beeldend kunstenaar te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we de meningen en bezorgdheden van kunstenaars verzameld om een richtlijn te creëren die zal worden doorgegeven aan politici en beleidsmakers in de vorm van een document genaamd ‘memorandum’. Ter gelegenheid van NICC x 25 willen we het geschreven memorandum uitbreiden met een manifest door beeldend kunstenaars, waarvoor we kunstenaars uitnodigen om hun voorstellen in te dienen. Deze publicatie wordt uitgegeven door Stockmans Art Books. 

Bovendien zullen enkele concepten uit deze publicatie uitgevoerd worden in Zaal 1 in S.M.A.K. Geselecteerde kunstenaars worden door NICC vergoed volgens de richtlijn Juist is Juist berekend op 2 dagen werk (€500 incl. BTW). Ernaast voorziet NICC hanggelden van €100 voor de bruikleen van de kunstwerken per persoon.

Wat wil je meegeven aan de toekomstige regeringen? Wat wens je voor onze samenleving? Welke rol speelt kunst in jouw visie op de toekomst? We moedigen voorstellen aan in alle media, van schilderkunst tot tekst, tot rituele performances, die bijdragen aan het manifest.

Wie kan zich aanmelden?

Alle professionele beeldende kunstenaars (18+), inclusief kunststudenten, die werken en wonen in België zijn welkom om deel te nemen aan deze open call.

Wat gebeurt er met de inzendingen?

Een gecureerde selectie van de inzendingen – geselecteerd door een professionele jury – wordt opgenomen in een publicatie die tijdens NICC x 25 (07-28/12/2023) aan het publiek wordt gepresenteerd. Daarnaast zullen we deze publicatie verspreiden onder politici en beleidsmakers. De kunstenaars van wie het voorstel is geselecteerd, ontvangen elk een exemplaar van de publicatie. Uit deze selectie worden enkele concepten gekozen die een plaats krijgen in Zaal 1 in S.M.A.K. van 7-28/12/2023.

De selectie is gebaseerd op de expertise van de jury en op de relevantie van de voorstellen tot het concept van het project.

Hoe deelnemen?

Stuur het volgende naar NICCx25@nicc.be tegen 27/08/23 om uiterlijk 23:59:59 uur, met als onderwerp ‘Inzending | Submission’:

  • Het ingevulde deelnameformulier (download het hier) (pdf). Noem dit bestand “naam_voornaam_formulier_NICCx25.pdf”.
  • Je artistieke cv en portfolio (pdf, max. 15 MB), vermeld indien mogelijk je website/Instagram pagina. Noem dit bestand “naam_voornaam_cv_NICCx25.pdf”.
  • Je voorstel (pdf of tiff, één A4, 300 dpi). Dit is jouw eigenlijke inzending en wordt als zodanig gepubliceerd als je wordt geselecteerd. Noem dit bestand “naam_voornaam_voorstel_NICCx25.pdf”.
  • Een beknopte beschrijving/uitleg van je concept (max. één A4). Dit is alleen bedoeld voor de jury en wordt niet gepubliceerd. Noem dit bestand “naam_voornaam_beschrijving_NICCx25.pdf”.

Vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via NICCx25@nicc.be

Door het insturen van je voorstel ga je ermee akkoord dat NICC de inhoud gebruikt voor publicatie op social media, haar website, etc. met of zonder aanpassingen; alle rechten blijven voorbehouden aan de kunstenaars.

Met de steun van de Vlaamse Overheid, S.M.A.K. en Stockmans Art Books.

Meer informatie

nicc.be