Doe mee aan de Première-kamermuziekconcours 2025

Call
FestiVita

Het Première-kamermuziekconcours op historische instrumenten wil jonge musici promoten die hun artistieke, wetenschappelijke en retorische benadering op de voorgrond plaatsen. Het is het subtiele evenwicht tussen al deze kwaliteiten dat het concours wil onthullen aan een open en enthousiast publiek. Oude muziek in constante evolutie, met haar uitvoeringscodes die veranderen naarmate uitvoerders historische bronnen lezen en hernemen. Dit concours is een ideale gelegenheid om dit te actualiseren, om het een nieuw leven in te blazen.

Muziek in de Repubblica Serenissima van Venetië tussen 1500 en 1797

Na een programmering rond de “Grand Tour” in 2023 en “Brussel en de Zuidelijke Nederlanden” in 2024, stelt FestiVita! 2025 een programma voor rond de Repubblica Serenissima van Venetië. Als onderdeel van dit programma organiseert FestiVita! ook het derde ‘Première Concours’ in de prachtige zalen van de Cercle Royal Gaulois in hartje Brussel.

Na Lionel Meunier in 2021, Marco Beasley in 2022, Bernard Foccroulle en Frédéric de Roos in 2023, wordt Amandine Beyer de beschermvrouw van de volgende editie. Als uitzonderlijke musica zal ze haar liefde voor de Venetiaanse muziek delen tijdens twee concerten en haar talent als spreekster tijdens een “Ronde Tafel”. Ze zal ook de beschermvrouw zijn van het Première Concours.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van drie criteria:

  • Artistiek criterium: de kwaliteit van de muzikale uitvoering.
  • Wetenschappelijke benadering: de kwaliteit van het historisch/cultureel onderzoek, zowel wat betreft de inhoud als de keuze van het programma, de organologische integriteit, het respecteren van historische praktijken (partimenti, improvisatie, cantare super librum, specifieke organologie, plaatsing van musici, uitspraak, retoriek, enz.). 
  • Retorische aanpak: de kwaliteit van de communicatie met het publiek door middel van een mondelinge presentatie, die de luisteraar uitnodigt om beter te genieten van de muzikale uitvoering. Deze communicatie in het Frans, Nederlands of Engels kan origineel, creatief, gescript, enz. zijn.

Na een video voorselectie worden vijf winnende ensembles uitgenodigd om deel te nemen aan de finale op FestiVita!25 op zaterdag 22 februari 2025, waar ze mededingen aan de Prix Première en/of de Prix du Public. Voor dit optreden ontvangt elke deelnemer een honorarium van 500 euro.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten en je te beluisteren, 

Marc Vanscheeuwijck, Voorzitter van de Première-wedstrijd
Amandine Beyer, beschermvrouw van FestiVita!25
Michel Keustermans, artistiek directeur van FestiVita!

”Research must help us to (…) keep our eyes open to the inherently critical and revisable nature of our regulative concepts. Most importantly, it helps us overcome that deep-rooted desire to hold the most dangerous of beliefs that we have at any time got our practices absolutely right.” Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in The Philosophy of Music (Oxford: Clarendon, 1992), 284.

“Onderzoek (…) moet ons helpen onze ogen open te houden voor het intrinsiek kritische en herzienbare karakter van onze concepten. Nog belangrijker is dat het ons helpt het diepgewortelde verlangen te overwinnen om de zeer gevaarlijke overtuiging te koesteren dat we op een bepaald moment absoluut correcte praktijken hebben gevonden”.

Meedoen

Dien hier je aanmelding in

Meer informatie over de selectieprocedure vind je hier.