Oproep: deel jouw ervaringen over innoveren door cross-sectoraal samen te werken

Call
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Photomeeting Arles 2023 (c) Anne van der Pot

Via een online bevraging wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media begrijpen welke drempels organisaties in de brede cultuursector ervaren in de huidige beleidsinstrumenten die innovatie door cross-sectoraal samenwerken stimuleren. Op basis van de respons wil het beleid kijken hoe het nog beter tegemoet kan komen aan de noden van de brede cultuursector.
 
Draag bij aan de verdere ontwikkeling van innovatieve beleidsinstrumenten en deel jouw ervaringen via deze online bevraging, die maximaal 10 minuten duurt. Je hebt tijd om deze in te vullen tot 26 april 2024. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau IDEA Consult.

Klik hier om de enquête te starten