De Koer zoekt residenten

Oproep
De Koer

(c) Janes Zeghers

De Koer organiseert het komende seizoen opnieuw een residentieprogramma. Via een open call selecteren we 4 residentieprojecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

De Koer bouwt sinds 2016 aan een creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor artistieke en sociale projecten. We maken ruimte voor experiment en inspireren tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

→ Meer info: www.dekoer.be

Wat verwachten we?

 • Een engagement en regelmatige aanwezigheid doorheen het seizoen, van december 2021 t.e.m. december 2022.
 • Een project dat bijdraagt aan de verbeelding van de site en dat inhaakt op de historische, architecturale en/of maatschappelijke betekenissen van de plek en haar omgeving.
 • Een project dat zich verhoudt tot de uitdagingen, toekomsten en aspiraties van de plek.
 • Een bijdrage aan het publieke programma gekoppeld aan het residentieprogramma (toonmomenten, ‘Tot in de stad’ programma …).
 • Aanwezigheid op de maandelijkse forums en het tweemaandelijkse residentie-overleg.

Wie kan deelnemen?

 • Zowel individuele kunstenaars, collectieven als organisaties die uitkijken naar een intensieve werkperiode.
 • We ondersteunen artistieke projecten op het snijvlak van diverse media en disciplines. Zowel beeldend kunstenaars, theatermakers, muzikanten, architecten, filmmakers, performers,… komen in aanmerking.

Wat bieden we?

 • Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.
 • Een productionele en inhoudelijke opvolging en ondersteuning van de plannen en ideeën.
 • Een vergoeding van 6000 euro bruto per project (betaald in drie schijven, gedurende en aan het einde van de residentieperiode, via SBK of factuur).
 • Een productiebudget van maximum 2000 euro per project naargelang de concrete plannen (voor materiaal en diensten gelinkt aan het residentieproject voor bewezen uitgaven).

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Stuur volgende informatie in één bestand (.pdf) ten laatste zondag 21 november naar residentie@dekoer.be

 • Een projectvoorstel van max. 2 pagina’s A4 waarin het idee, aanpak en motivatie duidelijk worden
 • Een beknopt portfolio en cv van max. 4 pagina’s A4

Hoe selecteren we de residenten?

Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit:

 • Haider Al Timimi (theatermaker, danser en acteur verbonden aan Kloppend Hert, TransfoCollect, Jong Gewei en Theater Antigone)
 • Samira Saleh (spoken word/performance artist, presentator en co-organisator Mama’s Open Mic)
 • Karolien Soete (buurtbewoner en beeldend kunstenaar)
 • Clara Vankerschaver (ontwerpster, KASK School of Arts)
 • Elly Van Eeghem (multidisciplinair kunstenaar, Campus Atelier, docent KASK School of Arts)
 • Steve Salembier (beeldend kunstenaar en theatermaker, LOD)
 • Gerard Herman (beeldend kunstenaar en muzikant)

De jury streeft naar een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten.

Op vrijdag 3 december maken we de selectie bekend.

Wil je meer weten?

Een bezoek aan de plek en een rondleiding wordt aangeraden en kan op zaterdag 6 november en dinsdag 9 november.

Meer info over de werking van de Koer via www.dekoer.be

Vragen?

Stuur een mailtje naar leontien@dekoer.be