Bots jij als startend kunstenaar op drempels? Neem deel aan ons nieuw lerend netwerk!

Call

Wildgroei (c) Ellen Pincket foto door Amber Cnaepkens

Ben je een startend kunstenaar zoekend naar voeding, ondersteuning, verrijking … van je praktijk? Ervaar je hoge drempels om aan de slag te kunnen als kunstenaar? Heb je nood aan een netwerk, gelijkgestemden, samenzijn? Word je warm van het idee om een artist-community te vormen, om minder individualistisch te werk te gaan?

Open call: Wortelen//Rooting

Met deze open call wil Kunstenpunt helpen met het uitbouwen van een lerend netwerk – genaamd ‘Wortelen//Rooting’ – voor makers aan het begin van hun professionele carrière. Onder zo’n lerend netwerk verstaan we een groep mensen die op regelmatige basis samenkomt om kennis en ervaringen te delen om van elkaar te leren, aan kruisbestuiving te doen en samen te groeien. 

Omdat bepaalde groepen nog steeds ondergerepresenteerd zijn in de kunsten, willen we mensen van kleur, vrouwen, mensen met een beperking, neurodivergente mensen, LGBTQIA+ personen en mensen die financiële drempels ervaren aanmoedigen om deel te nemen.

De invulling van de sessies zal grotendeels afhangen van jullie noden. Kunstenpunt initieert en faciliteert een open ruimte die voor de deelnemers vruchtbaar kan zijn, waarin wij organisatorische en productionele ondersteuning bieden. Is dit in de vorm van workshops, lezingen, toon/deelmomenten…? Dat hangt van jullie af. 

Kunstenpunt organiseert dit lerend netwerk omdat we steeds proberen bewust te zijn van de noden van kunstenaars. Voor ons is dit netwerk een manier om ook zelf bij te leren over wat er leeft bij de kunstenaars van morgen. Zo kunnen we in de toekomst gerichter hulp bieden in de kunstensector waar nodig.

Voor wie?

 • Je werkt proactief, hebt interesse in samenwerking en het schrikt je niet af dat jouw input dit lerend netwerk mee richting zal geven.
 • Je bent actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten en/of klassieke muziek.
 • Je staat aan de start van je professionele carrière, ongeacht leeftijd. Als richtlijn hanteren we een termijn van maximaal 5 jaar actief in het veld, maar voel je vrij te motiveren waarom jij aan de start van jouw carrière staat.
 • Je studeert niet (meer). Of je al dan niet genoten hebt van een kunstopleiding is niet van belang.
 • Je ervaart maatschappelijk hogere drempels dan anderen om te starten als kunstenaar, als gevolg van systematische onderdrukking en/of financiële drempels.
 • Je bent bereid je te engageren voor 5 bijeenkomsten in de periode van september 2023 t/m augustus 2024. Het eerste moment staat voorlopig gepland op 21 september. Als dit niet zou lukken, kunnen we steeds een oplossing vinden.
 • Heb je nog nooit van Kunstenpunt gehoord of heb je nog nooit met ons in contact gestaan? Geen enkel probleem, laat dat vooral een extra uitnodiging zijn om deel te nemen.

Wat biedt Kunstenpunt?

 • Kunstenpunt neemt de organisatie van deze momenten op zich en voorziet de mogelijkheid om externe experten uit te nodigen. 
 • We bieden je een vergoeding per sessie via sliding scale1: 100€ – 150€ – 200€ (excl. BTW) + kosten voor transport. 
 • Kunstenpunt neemt verslag en gaat aan de slag met wat er uit het netwerk groeit.

Hoe deelnemen?

Stuur ons een document (PDF) van max. één A4 of een video-/audiobestand van max. 5 min met het antwoord op volgende vragen:

 • Stel jezelf kort voor: welk traject heb je al afgelegd in de kunsten?
 • Welke thema’s of onderwerpen zou je binnen dit project willen aansnijden?
 • Waarom heb je interesse in dit project? 
 • Wat zijn je verwachtingen van het lerend netwerk en van Kunstenpunt?

Indienen kan tot en met 15 augustus via dit formulier.

Onze collega Nixie is beschikbaar voor extra vragen over de open call via nixie@kunsten.be.

Hoe maken wij een selectie?

We nemen alle inzendingen door met 4 collega’s van Kunstenpunt. 
We mikken op een groep van 10-tal mensen.
We kijken of jouw motivatie en verwachtingen overeenstemmen met wat Kunstenpunt binnen dit lerend netwerk kan bieden.
We proberen een dynamische, gevarieerde groep op te stellen, waarin er representatie is van alle disciplines, verscheidene ondergerepresenteerde groepen en verschillende leeftijden. 
Je kan een antwoord met een onderbouwing voor onze keuze verwachten in de eerste week van september.

Toegankelijkheid

Kunstenpunt kan rekening houden met jouw toegankelijkheidsnoden. We voorzien een apart budget voor toegankelijkheid, waarmee we eventueel extra transportkosten, een tolk Vlaamse Gebarentaal of andere noden kunnen bekostigen. Na de selectieprocedure voorzien we een access rider2 die je kan invullen om jouw noden duidelijk te maken. 

We proberen de sessies steeds fysiek te laten doorgaan, maar qua locatie kunnen we flexibel zijn. Als fysieke aanwezigheid niet binnen jouw kunnen ligt, is online aanwezigheid ook een optie. 

Voor bijkomende vragen rond toegankelijkheid kan je steeds Nixie bereiken op nixie@kunsten.be.

Eindnoten

[1] Via ‘sliding scale’ geven we jou de optie om jouw verloning te kiezen. We vragen om hierbij rekening te houden met je huidig inkomen en sociaal-economische status. Zit je financieel veilig? Overweeg dan om een lagere vergoeding te kiezen. Op deze manier is het voor ons mogelijk om mensen die in een financieel moeilijke situatie zitten een hogere vergoeding te geven.

[2] Een access rider is een document dat jouw beperking beschrijft en jouw toegankelijkheidsnoden communiceert zodat ervoor gezorgd kan worden dat jij een gelijke toegang kan krijgen als iemand zonder beperking.