Ateliers voor beeldende kunstenaars in Hasselt/Genk

Kunstplaats Vonk

Kunstplaats Vonk biedt 25 ate­liers aan voor begin­nende en pro­fes­sionele beeldende kun­ste­naars. De ate­liers wor­den ver­hu­urd aan democ­ra­tis­che pri­jzen in onze 3 gebouwen in Hasselt en Genk. Ben je beeldend kun­ste­naar en op zoek naar een ate­lier? Lees hieron­der hoe je kan appliceren.

Kunstplaats Vonk Biedt

  • Een ate­lier voor min­stens 1 jaar, vanaf sep­tem­ber 2024
  • Artistieke feed­back, reflec­tie, stu­dio vis­its en een netwerk vanaf het tweede ate­lier jaar

Hoe Aanmelden?

Om je aan te melden bezorg je ons de vol­gende gegevens: 

  • Persoonlijke gegevens: naam, voor­naam­wo­or­den, adres, geboorte­da­tum, oplei­d­ing, web­site, e‑mailadres en telefoonnummer
  • Je cv
  • Je artist statement
  • Vijf foto’s van diverse recente werken en/​of max­i­maal 3 URL’s waar we je werk kun­nen bek­ijken, met een inhoudelijke toelicht­ing van max. 700 woorden
  • Vertel in max. 300 woor­den over je spec­i­fieke plan­nen bij Vonk, de ruimte die je min­i­maal nodig hebt en in welke stad je het lief­st je ate­lier hebt

Bundel alle infor­matie in één pdf en sla het op onder de titel: achternaam.voornaam.bkatelier

Mail het voor 08.05.24 (23h59) naar stefanie@​kunstplaatsvonk.​be EN registrations@​kunstplaatsvonk.​be met als onder­w­erp ook achternaam.voornaam.bkatelier