Een aantal handige tools op een rij

Kunst is innovatie pur sang. Toch heersen er in de sector zelf nog heel wat oude praktijken die dringend aan renovatie toe zijn.
Kunstenpunt zoekt samen met stakeholders en andere organisaties naar wegen die leiden naar meer solidariteit, diversiteit en duurzaamheid in het veld. Zo kwamen al diverse tools tot stand om te bouwen aan meer faire en veilige relaties in de kunsten.
Hier vind je enkele hulpmiddelen om je kunstpraktijk futureproof te maken.

Tools voor een fair loonbeleid

Kunstwerkers verdienen een faire vergoeding. Minimum 50% van de aangevraagde subsidies moet naar verloning van medewerkers gaan. Streef naar een transparant en zuiver loonbeleid. Op Juistisjuist vind je tools en vergoedingscalculators die je daarbij kunnen helpen. 

Toolbox goed bestuur

De nieuwe Bestuurscode Cultuur vervangt de Leidraad Goed Bestuur van 2012. Om die nieuwe aanbevelingen toe te passen kun je deze toolbox gebruiken. 

Toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In die zin is het wettelijk verplicht om preventiemaatregelen te nemen om psychosociale risico’s te beperken. Ook in de culturele sector is dat zo. Respectvol omgaan met elkaar is hier de sleutel.

Streef jij naar meer integriteit binnen je organisatie? Met deze toolbox kun je evalueren waar je al staat en je krijgt er tips en tricks om je beleid te verbeteren. Beleidskader en toolbox zijn een initiatief van Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en Sociaal Fonds Podiumkunsten in samenwerking met Sensoa. Nog meer richtlijnen, ook voor individuele kunstwerkers, vind je bij de zelforganisatie Engagement

Toolbox archief

Zorg dragen voor het eigen archief is een subsidievereiste bij werkingssubsidies. Maar ook als het dat niet was, zijn er tal van motieven om te waken over je archivering. Een goed archief helpt je efficiënter te werken, bewaart de geschiedenis voor de toekomst, voorkomt verlies van kennis en kan een onderdeel zijn van je publiekswerking. Het spoor bijster? Tracks heeft voor jou heel wat tips en tricks om te ordenen, te digitaliseren, te beschrijven en te bewaren. 

Toolbox cultuureducatie

Wil je de kwaliteit van je cultuureducatieve werking evalueren? Misschien verbeteren? Ook daar bestaat een toolkit voor. 

Hoe werk je als cultuurorganisatie soepel samen met scholen? Via de online folder ‘Match je werking met het onderwijs‘ krijg je daarover informatie en een handige checklist.

Toolbox duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid kan iedereen nog een extra effort doen. Herbekijk je bureau, gebouw, mobiliteit, voeding, afval, activiteiten en maak van je werkplek een duurzame habitat. Cultuurzaam biedt een goede toolbox om je werkplek groener te maken. 

Toolbox innovatie

Innoveren, hoe doe je dat? Elke organisatie zal zich die vraag vroeg of laat stellen (liefst niet te laat). Er bestaan heel wat tools en modellen om een proces van vernieuwing in gang te zetten. Wijzelf bij Kunstenpunt werken vaak met deze van de School of System Change. 

Toolbox ondernemersschap

Flanders DC helpt ondernemers in de creatieve sector met de opstart, groei en uitbouw van hun professionele onderneming. Je vindt bij hen een informatiegids met handige tools om zelf aan de slag te kunnen. 

Tool trendanalyse

Trendanalyse is meer dan nieuwigheden spotten. Het is een manier om je blik te verruimen en aan toekomstdenken te doen. Niet alleen wat de toekomst zou kunnen brengen, maar vooral welke toekomst jij zou willen. Faro biedt je goede methodes om je omgeving te analyseren en je beleid te plannen.

Toolbox inclusieve communicatie

Een inleiding nodig in het abc van divers en inclusief communiceren? Tools en tips vind je op onze website. Nog meer uitleg over de link tussen waarden en taal is te krijgen bij Code Diversiteit en Inclusie

Tool netwerking

Je netwerk uitbreiden en in kaart brengen kan een grote uitdaging zijn. Lasso, het Brussels platform voor cultuurparticipatie, ontwikkelde een tool over netwerken voor de culturele sector. Met dit stappenplan krijg je een beter zicht op je (toekomstige) netwerk, hoe en waar je deze relaties aangaat en op welke manier je ze duurzaam kan onderhouden met concrete acties.

Tool internationaal samenwerken

Ga je internationaal en wil je partnerships aangaan? Hoe kun je faire en fijne internationale samenwerkingen opbouwen? Op basis van onderzoek ontwikkelde Kunstenpunt hiervoor een kaartspel, Reframing the International. Is tarot meer jouw ding, dan is het Reshape-kaartspel misschien iets voor jou.

Aan de hand van 22 kaarten kan er nagedacht worden over eerlijk bestuur en trans-post-nationaal werken. Beide spellen kun je bij ons ontlenen. Of kom ze met ons spelen!