Basisregels eigen archief

Documentatie van de eigen praktijk of organisatie is van belang als instrument voor reflectie over het werk of om de dagelijkse werking te vergemakkelijken. Je kan je archief immers gebruiken als een geheugensteuntje of als directe basis voor communicatie en omkadering.

De Amerikaanse organisatie ARLIS/NA maakte op basis van praktijkervaringen de gids Artists’ Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies voor kunstenaars en andere beheerders van kunstenaarsarchieven.

In Vlaanderen kan je terecht bij TRACKS, een digitale toolbox met richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector. De website is opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun eigen archief en/of collectie(s). 

Hier lees je bijvoorbeeld alles over basiszorg. Je kan ook bij TRACKS terecht met vragen over archief- en collectiezorg.

TRACKS biedt ook tal van praktijkvoorbeelden waar je inspiratie uit kan putten om zelf aan de slag te gaan.