A Fair New Idea?! #1: CC: Care Center

A Fair New Idea?! oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

A Fair New Idea?! is veel meer dan de ondersteuning van één project voor verdere ontwikkeling. Het is een reeks van vier open oproepen rond verschillende thema’s. Deze eerste, met als thema ‘zorgzaam werken in de kunsten’, leverde 28 voorstellen op, hieronder vind je een van de ideeën die niet verder ontwikkeld zijn in het traject, maar daarom niet minder van waarde zijn

Omschrijvingvan het idee:

Werktitel! is een collectief van jonge kunstenaars uit verschillende disciplines, van schrijvers tot performers, van theatermakers tot beeldend kunstenaars. We zijn verbonden door een vlammende radicaliteit en een hart voor activisme, kunst en solidariteit. Momenteel zijn we met tien actieve leden, we streven echter naar openheid.

Wat ben je van plan?

Onze (tot nu toe) leden richten zich op queerness, anti-racisme en zorg, niet enkel als een thema maar als onderwerpen die we belichamen. Een intersectionele aanpak lijkt ons de enige aanpak en daarin staat het aanvaarden van verschillen centraal. Door ieders verschillende achtergrond en kwaliteiten zijn we een bont gezelschap met een focus op zorg en verantwoordelijkheid. Onze interne manier van werken ziet er als volgt uit: een horizontaal netwerk, waar de functie van een persoon wordt bepaald door hun noden en mogelijkheden. We zijn ons ervan bewust dat deze veranderlijk zijn.We hechten hierbij belang aan verantwoordelijkheid en willen die houding doortrekken in onze projecten. Naast de interne werking verwelkomen we ook mensen die projectmatig willen deelnemen, dat kan één keer zijn of langer. We missen wat het hart van kunst is: mensen samenbrengen. Niet enkel dat anderhalf uur in een schouwburg of museum, maar diepgaander. We gaan op zoek naar verbintenissen, het delen van ervaringen en embodied knowledge. We missen duurzamer contact met de makers, de bezoekers, de organisatoren… Hoe bouw je een community op die in se inclusief is, maar weet wanneer exclusief te zijn, zodat onderdrukte groepen zich veilig voelen? We willen een plek zonder hoge muren, een plek waar de buurt kan samenkomen. Eén van onze grootste inspiraties is daarbij Decoratelier in Molenbeek. Wat we concreet zouden willen realiseren: Een fysieke (nomadische) ruimte waar kunst gemaakt en getoond kan worden. Een metaforische ruimte voor jonge kunstenaars die zich niet herkennen in het hegemonische institutionele landschap, een metaforische ruimte voor jonge(ren/kunstenaars) die nood hebben aan de veiligheid van een safe space, een metaforische ruimte die de dialoog aangaat met de stad, makers, publiek. Een eigen drukkerij voor stemmen die te weinig gehoord worden het ontwikkelen van een veilige ruimte waar jongeren/jonge Gentse kunstenaars kunnen samenkomen, kennis & ervaringen delen.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Gent is een bruisende stad waar veel culturele activiteiten georganiseerd worden. Artistieke collectieven rijzen op als paddenstoelen uit de grond, maar wij vonden nergens volledig aansluiting. De focus ligt te vaak op doelgericht produceren, eindproducten maken die gespeeld kunnen worden in black boxes, of voordien bepaalde publieke ruimtes. De bezettingen zijn te eenzijdig en stroken niet met het beeld dat wij hebben van een kunstinstituut van de 21e eeuw.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

collectiefwerktitel@gmail.com